คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงาน กบบ. ปี พ.ศ. 2550

รายงานกรรมการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2550

ครั้งที่ 1/2550

ครั้งที่ 2/2550

ครั้งที่ 3/2550

ครั้งที่ 4/2550

ครั้งที่ 5/2550

ครั้งที่ 6/2550

ครั้งที่ 7/2550

ครั้งที่ 8/2550

ครั้งที่ 9/2550

ครั้งที่ 10/2550

ครั้งที่ 11/2550