คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงาน กบบ. ปี พ.ศ. 2549

รายงานกรรมการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2549

ครั้งที่ 1/2549

ครั้งที่ 2/2549

ครั้งที่ 3/2549

ครั้งที่ 4/2549

ครั้ง 5/2549 วาระพิเศษ

ครั้งที่ 6/2549

ครั้งที่ 7/2549

ครั้งที่ 8/2549

ครั้งที่ 9/2549

ครั้งที่ 10/2549

ครั้งที่ 11/2549