ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ check list) (ยกเลิก)   | ค้นหาเอกสาร
1. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ check list 1)
2. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (งานวิจัย) (แบบ check list 2)
3. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น) (แบบ check list 3)
4. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผลงานวิชาการรับใช้สังคม) (แบบ check list 4)
5. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ) (แบบ check list 5)