คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > มติ อ.ก.ม.เกี่ยวกับพนักงาน   | ค้นหาเอกสาร
การสรรหาบุคคลเข้าทำงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การไปศึกษาต่อ ดูงาน ฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย
การจ้างและค่าจ้าง
การเบิกจ่ายเงินจากการปฏิบัติงาน