คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

 

กิจกรรมบริการวิชาการโครงการ : ปลูกผักสวนครัวที่บ้านต้าน COVID - 19

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ : ส่งเสริมความจำและป้องกันสภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

สัมมนา : การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก”

 

 

กิจกรรมด้านงานวิจัย

 

นวัตกรรมงานวิจัย : ชุดตรวจแมกนีเซียมในน้ำยางพารา

นวัตกรรมงานวิจัย : ที่ครอบสวิทช์ไฟเรืองแสงจากยางพารา

ต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพเจลพริกนาโนเทคโนโลยี

กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

   
   
   

วีดิโออื่นๆ

ปฏิทินกิจกรรม

16 กรกฎาคม 2563 - 17 กรกฎาคม 2563
ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 "Research and Innovations for All" โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผนที่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย


Banner