คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 

กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

 

กิจกรรมอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

โครงการบริการวิชาการ"การทำระบบน้ำในแปลงเกษตรครบวงจร

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ : ส่งเสริมความจำและป้องกันสภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

 

กิจกรรมด้านงานวิจัย

 

นวัตกรรมงานวิจัย : ชุดตรวจแมกนีเซียมในน้ำยางพารา

นวัตกรรมงานวิจัย : ที่ครอบสวิทช์ไฟเรืองแสงจากยางพารา

ต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพเจลพริกนาโนเทคโนโลยี

กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

 

งานประชุมวิชาการการท่องเที่ยวระดับชาติครั้งที่ 6

8 เส้นทางการท่องเที่ยว เยือนถิ่นอีสานใต้

พื้นที่ชุ่มน้ำ : จากมุมมองเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

               

วีดิโออื่นๆ

ปฏิทินกิจกรรม

11 กรกฎาคม 2565 - 12 กรกฎาคม 2565
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 16

Facebook

แผนที่สำนักงาน


Banner