คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

 

กิจกรรมอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

โครงการบริการวิชาการ"การทำระบบน้ำในแปลงเกษตรครบวงจร

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ : ส่งเสริมความจำและป้องกันสภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

 

กิจกรรมด้านงานวิจัย

 

นวัตกรรมงานวิจัย : ชุดตรวจแมกนีเซียมในน้ำยางพารา

นวัตกรรมงานวิจัย : ที่ครอบสวิทช์ไฟเรืองแสงจากยางพารา

ต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพเจลพริกนาโนเทคโนโลยี

กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

 

งานประชุมวิชาการการท่องเที่ยวระดับชาติครั้งที่ 6

8 เส้นทางการท่องเที่ยว เยือนถิ่นอีสานใต้

พื้นที่ชุ่มน้ำ : จากมุมมองเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

               

วีดิโออื่นๆ

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอทุนศึกษาวิจัยด้านศิลปวัฒ...
ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมชี้แจงแผนงานเป้าหมายโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรม หัวข้อ “การผลิตแตงโมไร้เมล็ดในระบบโรงเรือน” วันที่ 22 -23 สิงหาคม 2563
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ "การทำระบบน้ำในแปลงเกษตรแบบครบวงจร" วันที่ 15 และ 16 สิงหาคม 256...

Facebook

แผนที่สำนักงาน


Banner