ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 

ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

อพ.สธ.-มอบ. การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น (งานที่ 2 ใบความรู้ที่ 6)

อพ.สธ.-มอบ. การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของพืชในท้องถิ่น (งานที่ 2 ใบความรู้ที่ 5)

อพ.สธ.-มอบ. การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น (งานที่ 2 ใบความรู้ที่ 8) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

 

อพ.สธ.-มอบ. การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น (งานที่ 2 ใบความรู้ที่ 9)

               

วีดิโออื่นๆ

นวัตกรรมงานวิจัย : ชุดตรวจแมกนีเซียมในน้ำยางพารา

นวัตกรรมงานวิจัย : ที่ครอบสวิทช์ไฟเรืองแสงจากยางพารา

ต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพเจลพริกนาโนเทคโนโลยี

 

 

 

Facebook

แผนที่สำนักงาน


Banner