คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

 

โครงการบริการวิชาการ"การทำระบบน้ำในแปลงเกษตรครบวงจร"

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ : ส่งเสริมความจำและป้องกันสภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

สัมมนา : การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก”

 

 

กิจกรรมด้านงานวิจัย

 

นวัตกรรมงานวิจัย : ชุดตรวจแมกนีเซียมในน้ำยางพารา

นวัตกรรมงานวิจัย : ที่ครอบสวิทช์ไฟเรืองแสงจากยางพารา

ต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพเจลพริกนาโนเทคโนโลยี

กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

8 เส้นทางการท่องเที่ยว เยือนถิ่นอีสานใต้

               

วีดิโออื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมชี้แจงแผนงานเป้าหมายโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรม หัวข้อ “การผลิตแตงโมไร้เมล็ดในระบบโรงเรือน” วันที่ 22 -23 สิงหาคม 2563
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ "การทำระบบน้ำในแปลงเกษตรแบบครบวงจร" วันที่ 15 และ 16 สิงหาคม 256...
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ“การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี”
กิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการ "การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ....

แผนที่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย


Banner