ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรม Field Day มะเขือเทศเชอรี่ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย นาวินี สุตัญตั้งใจ     โพสวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ,     (อ่าน 853 ครั้ง)  


วันที่ 4กุมภาพันธ์ 2565นายนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน Field day มะเขือเทศเชอรี่ โดยมี ผศ.ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างอาชีพใหม่ในการเพิ่มมูลค่าผลิตผลและคุณภาพการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย และเพื่อเป็นการยกระดับการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตมะเขือเทศเชอรี่ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านสายพันธุ์ กระบวนการผลิตและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่จนสามารถสร้างเป็นชุดองค์ความรู้พร้อมใช้สำหรับเกษตรกร ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ และฝึกอบรมจนสามารถสร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีการประกวดผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่ ซึ่งผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่ ได้แก่ สามัคคี นิคมรักษ์  

       นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อ“ตัวแบบเชิงธุรกิจมะเขือเทศเชอรี่เกรดพรีเมี่ยมอุบลราชธานี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง  เอกพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รี่ ดร.ทวีศักดิ์  วิยะชัย นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ นายสามัคคี นิคมรักษ์ นวัตกรชาวบ้าน/ผู้ประกอบการ และเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นางกาญจนา  ดำพะธิก และนายนพฤทธิ์  มีดี ตัวแทนเกษตรกร ให้เกียรติร่วมวงเสวนาครั้งนี้ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรต่อไปSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร