ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เกษตรจังหวัดจัดอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ปี 2565 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ,     (อ่าน 474 ครั้ง)  


เกษตรจังหวัดจัดอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ปี 2565 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทนายลัยอุบลราชธานี

 

 

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมการอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย และวิทยากรกล่าวตอนรับและแนะนำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center) และการให้ความรู้ในการยกระดับ ศพก. ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ โดยวิทยากรภาคเอกชน

          ภาคบ่ายเป็นการลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยแบ่งการลงเป็นพื้นที่ 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พื้นที่ฟาร์มประมงและพื้นที่ โรงงานต้นแบบ UBU pilot plant เพื่อให้เกษตรกรที่มีความสนใจนำผลผลิตไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่  Search
ลิ้งค์ข่าวสาร