ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Fundamental_Fund

แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
>> Download
 
กรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรอบการวิจัย Fundamental Fund มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี