ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำพิธีเปิด "นิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น" ณ อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 30 กันยายน 2564 ,     (อ่าน 801 ครั้ง)  


          ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำพิธีเปิด "นิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น" ณ อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ โดยมี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้

โดยนิทรรศการจะแบ่งเป็น 6ส่วนนิทรรศการ ได้แก่

1.นิทรรศการความสำคัญและความเป็นมาของ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2.การจัดแสดงรายละเอียดของโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ผ่านการประเมินรับพระราชทานป้ายและเกียรติบัตรระดับต่างๆ

3.นิทรรศการสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

4.นิทรรศการกล้วยไม้พื้นถิ่น

5.นิทรรศการปลาท้องถิ่น

6.นิทรรศการเห็ดในพื้นที่ต้นน้ำป่าร่องก่อ

ทั้งนี้ ได้เปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาหาความรู้ ได้ในวันและเวลาราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆSearch