ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 มกราคม 2562 เข้าพื้นอบรมการเพาะเห็ดฟาง
วันที่ 22 มกราคม 2562 เข้าพื้นที่ติดตามเกษตรกรจังหวัดศรี...
กิจกรรมทั้งหมด (+30) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
งานเกษตรอิสานใต้
15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2562
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
Next
 

โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 3,034 ครั้ง