ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม การใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิสชั่น (Field Emission Scanning Electron Microscope, FESEM)
กำหนดจัดอบรมการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายความยาวคลื่น (Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer)
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการประมาณค่าความไม่แน่นอนข...
ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอ...
กิจกรรมทั้งหมด (+31) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
การอบรมการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิสชั่น (Field Emission Scanning Electron Microscope, FESEM)
22 มกราคม 2562
อบรมการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายความยาวคลื่น (Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 - 16.30 น.
21 กุมภาพันธ์ 2562
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
Next
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 26,434 ครั้ง