ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
กำหนดจัดอบรม และสาธิตการใช้งานเครื่องวัดความชื้นของเมล็ดธัญพืชแบบไม่ทำลายตัวอย่าง และเครื่องวัดขนาด และความผิดปกติของเมล็ดธัญพืช
กำหนดจัดอบรมการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ไอออน (Ion Chromatography ; IC)
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศการจัดอบรมการใช้งานเครื่องวัดความขาวของ...
การตรวจเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการความปลอดภัยของห้องปฏิ...
กิจกรรมทั้งหมด (+5) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
จัดอบรมการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ไอออน (Ion Chromatography : IC)
25 มกราคม 2561
กำหนดจัดอบรม และสาธิตการใช้งานเครื่องวัดความชื้นของเมล็ดธัญพืชแบบไม่ทำลายตัวอย่าง และเครื่องวัดขนาด และความผิดปกติของเมล็ดธัญพืช
31 มกราคม 2561
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
Next
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 13,095 ครั้ง