ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโครงการอุทยานวิท...
ภาพบรรยากาศกาศการเยี่ยมชมจากผู้ประกอบการเพื่อต่อยอ...
กิจกรรมทั้งหมด (+8) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
Next
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 15,327 ครั้ง