ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  กิจกรรมการอบรม เรื่อง "การสร้างงานวิจัยท้องถิ่นสู่นานาชาติ" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://www.ubu.ac.th/web/research/news/17255/

    โพสเมื่อ : 24 ตุลาคม 2562