คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube

กิจกรรมการอบรม เรื่อง "การสร้างนงานวิจัยท้องถิ่นสู่นานาชาติ" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ปฏิทินกิจกรรม

13 ธันวาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2562 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16 ธันวาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 2/2562 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องประชุมเดชอุดม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562
การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เวลา 08.30-16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


Banner