คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาพกิจกรรม

การประชุมประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี...
กิจกรรมพัฒนาประเด็นวิจัยร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2 ประเด็น ตลาดอาหารปลอดภ...
กิจกรรมพัฒนาโจทย์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย "สถานการณ์อาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี"
กิจกรรมเปิดเวทีชี้แจง"นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร" วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ....
กิจกรรมเปิดเวทีชี้แจง"นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร" วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ...

ปฏิทินกิจกรรม

11 กรกฎาคม 2562 - 12 กรกฎาคม 2562
งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13


Banner