สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 
    ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
ทุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ 2560
Mobile Application "Research Gateway"
ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2561 กำหนดส่งข้อเสนอภายใน 14 กรกฎาคม 2560
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯทั้งหมด (+2) >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการรากแก้ว ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ Thai Journal Online: สำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รุ่นที่ 1
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวข้อ “ก...
กิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 10 “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโจทย์กา...
กิจกรรมทั้งหมด (+75) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 77,318 ครั้ง