สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 
    ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : ICH GCP)
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวข้อ “ก...
กิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 10 “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโจทย์กา...
กิจกรรมทั้งหมด (+75) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice
8 มีนาคม 2561 ถึง 9 มีนาคม 2561
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 94,762 ครั้ง