สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 
    ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
ขอเชิญร่วมการประชุมขึ้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภายใต้ โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน”ณ โรงแรม ยู-เพลสอุบล
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
ประชุมนำเสนอข้อเสอโครงการวิจัย ประจำปี 2560 รอบที่ 2
เวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีพ.ศ.2559 (รอบที่2) แล...
กิจกรรมทั้งหมด (+72) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 72,410 ครั้ง