สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 
    ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา "งานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา" 4 เมษายน 2560 รับจำนวนจำกัด
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบภาคความความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
เวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีพ.ศ.2559 (รอบที่2) แล...
กิจกรรม Research Café ครั้งที่ 9 “การผลักดันผลงานวิจัยสู่กา...
กิจกรรมทั้งหมด (+71) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 65,728 ครั้ง