คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาพกิจกรรม

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ"การบูรณาการศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม ด้านการวิจัยและบริก...
ประมวลภาพการจัดกิจกรรม การเสวนาเรื่อง " แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำ กร...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจ...
ผู้ช่วย รมต.อว. ร่วมกับ ม.อุบลฯ ประชุมหารือปัญหาน้ำท่วมกับกลุ่มสมัชชาเกษตรกรในจังหวัดอุบลร...
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคปรับพฤติกรรมเด็กวัยซนเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กที่มีป...

Youtube

ห้วยตองแวด

ปฏิทินกิจกรรม

18 ตุลาคม 2562
การเสวนา เรื่อง "แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำ กรณีศึกษาการเกิดน้ำท่วมในลุ่มน้ำมูลและชี" ครั้งที่ 2 เวลา 10.00 - 18.00 น. ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Banner