คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

 

กิจกรรมอบรม "การใช้ฐานข้อมูลชุมชน" วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563

สัมมนา "การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก"

โครงการบริการวิชาการ "สินค้าเกษตรออนไลน์”วันที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

 

กิจกรรมด้านงานวิจัย

 

งานแถลงข่าวผลงานวิจัยและนวัตกรรมพลังงาน ครั้งที่ 1

Thailand Energy Awards 2019 ด้านพลังงานสร้างสรรค์ : หม้อไอน้ำชีวมวลประสิทธิภาพสูงโดยใช้พลังงานชีวมวล

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน : บ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์

กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

   
   
   

วีดิโออื่นๆ

ปฏิทินกิจกรรม

20 เมษายน 2563 - 21 เมษายน 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ" ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16 กรกฎาคม 2563 - 17 กรกฎาคม 2563
ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 "Research and Innovations for All" โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผนที่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย


Banner