คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

      

  

ปฏิทินกิจกรรม

16 มกราคม 2565 - 14 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กันเกราเกมส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565
กิจกรรม UBU Job and Education Fair 2022 (แบบออนไลน์)
4 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุกคณะ)(แบบออนไลน์)
7 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (แบบออนไลน์)


Banner