คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บริการอาคารและสถานกีฬา

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อการให้บริการอาคารและสนามกีฬา
สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

การขอใช้อาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคาร/สนามกีฬา

 แบบฟอร์มการขอใช้อาคารและสถานกีฬา  (แบบฟอร์มออนไลน์)

 แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก (ห้องฟิตเนส)

 แบบฟอร์มใบขอยืมอุปกรณ์กีฬาสำหรับดำเนินโครงการกิจกรรม

 รายการอุปกรณ์กีฬา