ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : สอบถามค่ะ ในระบบ Reg ขึ้นมียอดเงินคืน ประเภท R ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
ผู้ถาม : เกตน์สิรี อำคาสาย ( kedkedmt93@hotmail.com ) 3 สิงหาคม 2564
คำตอบ : ติดต่อ งานทะเบียนนศ.กองบริการการศึกษา เบอร์ 045353117-19
ผู้ตอบ : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์
  
คำถาม : บัตรนักศึกษาหาย ทำใหม่ได้ที่ไหนคะ
ผู้ถาม : เพชรชริน ราชวงค์ ( petcharin60311@gmail.com ) 7 สิงหาคม 2564
คำตอบ : เบื้องต้น ติดต่อกองบริการการศึกษาก่อนนะ
ผู้ตอบ : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์
  
คำถาม : การฝึกงาน คิดหน่วยกิตรวมเพื่อจบด้วยไหมคะ
ผู้ถาม : สุวรรณา ช่วยบุดดา ( suwanna_1000duct@hotmail.com ) 25 พฤษภาคม 2564
คำตอบ : สอบถามงานวิชาการ ของคณะที่ท่านสังกัด
ผู้ตอบ : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์
  
คำถาม : เรียนถาม จ่ายค่าลงทะเบียน ผ่านแอป กรุงไทย ได้รึเป่าครับ
ผู้ถาม : อรรคราธร สงวนตระกูล ( aka2511@gmail.com ) 9 มิถุนายน 2564
คำตอบ : สอบถามกองคลัง โทรศัพท์ 045-353018
ผู้ตอบ : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์
  
คำถาม : ทำบัตรนักศึกษาหาย ติดต่อทำบัตรใหม่ยังไงคะ
ผู้ถาม : มันทนา สาแก้ว ( Mantana.sa.61@ubu.ac.th ) 14 มิถุนายน 2564
คำตอบ : เบื้องต้นติดต่อ กองบริการการศึกษา ค่ะ
ผู้ตอบ : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์
  
คำถาม : ผ่าตัดเข่าเกิดจากอุบัติเหตุอยู่โรงบาลสรรพสิทธิประสงค์ แล้วผมขออยู่ห้องพิเศษ ใช้ประกันจ่ายทั้งหมดได้ไหมครับ
ผู้ถาม : นาย วายุเทพ กีรติศโยธิน ( vayutap9@gmail.com ) 21 กรกฎาคม 2564
คำตอบ : ติดต่อสอบถาม คุณกฤษกร เบอร์ 045353012 หรือไปติดต่อด้วยตัวเอง ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
ผู้ตอบ : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์
  
คำถาม : ถ้าเรียนไม่ทันเพื่อน1ตัวซึ่งเป็นตัวต่อของแต่ละเทอมแล้วเราต้องเรียนเพิ่มอีก1ปี จาก4ปีเป็น5ปี เราสามารถจ่ายเฉพาะตัวที่เราเรียนได้ไหมคะ(จ่ายเป็นหน่วยกิต)เพราะติดแค่ตัวเดียว แล้วถ้าจ่ายแบบเหมาจ่ายมันจะยุติธรรมกับนศ.ไหมคะ เรียนแค่ตัวเดียวแต่กลับต้องมาเหมาจ่าย
ผู้ถาม : พรพิรุณ หาสุข ( Phonpirun.ha.61@ubu.ac.th ) 8 มีนาคม 2564
คำตอบ : ติดต่อสอบถามงานวิชาการต้นสังกัดเลยนะคะ
ผู้ตอบ : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์
  
คำถาม : ถ้าจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพไม่ทันสามารถขอแบบคำร้องจ่ายย้อนหลังได้ที่ไหนคะ หรือทำยังไงหรอคะ
ผู้ถาม : ศิวพร จันสมุทร์ ( siwaporn7119@gmail.com ) 8 มีนาคม 2564
คำตอบ : ติดต่องานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 045-353120 045-353122 045-353223-4 โทรสาร 045-353119 website: www.entry.ubu.ac.th e-mail.: entry.ubu@gmail.com facebook: www.facebook.com/งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี line ID : Entry UBU
ผู้ตอบ : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์
  
คำถาม : ต้องการขอใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรอง(ป.ตรี) ต้องดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะ ไม่สะดวกเดินทางไปมหาวิทยาลัยคะ
ผู้ถาม : ธนากร เหล่าโคตร ( mai_potato_@hotmail.com ) 3 มีนาคม 2564
คำตอบ : ติดต่อกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ชั้น 1 โทร.045353117-20
ผู้ตอบ : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์
  
คำถาม : ต้องการขอใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรอง(ป.ตรี) ต้องดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะ ไม่สะดวกเดินทางไปมหาวิทยาลัยคะ
ผู้ถาม : ธนากร เหล่าโคตร ( mai_potato_@hotmail.com ) 3 มีนาคม 2564
คำตอบ : ติดต่อกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ชั้น 1 โทร.045353117-20
ผู้ตอบ : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์
  
คำถาม : ต้องการขอใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรอง(ป.ตรี) ต้องดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะ ไม่สะดวกเดินทางไปมหาวิทยาลัยคะ
ผู้ถาม : ธนากร เหล่าโคตร ( mai_potato_@hotmail.com ) 3 มีนาคม 2564
คำตอบ : ติดต่อกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ชั้น 1 โทร.045353117-20
ผู้ตอบ : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์
  
คำถาม : การขอรีรหัสใหม่ต้องทำยังไงบ้างครับ
ผู้ถาม : การขอรีรหัสใหม่ต้องทำยังไงบ้างครับ ( pornpisit.pr.56@ubu.ac.th ) 15 กุมภาพันธ์ 2560
คำตอบ : รหัสนักศึกษา -- ติดต่อกองบริการการศึกษาค่ะ รหัสเข้าอินเตอร์เนต -- แก้ไขผ่านระบบโดยลอคอินรหัสเดิม หรือสอบถามสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้ตอบ : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์
  
คำถาม : ทำใบประกาศนียบัตร จบการศึกษา (ป.ตรี) หายค่ะ ต้องการขอใหม่ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ ไม่สะดวกเดินทางไปขอที่มหาลัยเพราะทำงานอยู่ต่างจังหวัด มีช่องทางดำเนินการได้ไหมคะ
ผู้ถาม : นฤมล ( Graze.zaa@gmail.com ) 20 กุมภาพันธ์ 2560
คำตอบ : ติดต่อกองบริการการศึกษา โทร. 045-353117-20
ผู้ตอบ : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์
  
คำถาม : ถ้า กยศ. เป็นผู้จ่ายค่าเทอมให้ ทางมหาวิทยาลัยสามารถออกใบเสร็จจ่ายค่าเทอมให้ได้มั้ยคะ เพราะดิฉันต้องนำใบเสร็จส่งให้ทางต้นสังกัดการศึกษาคะ เพื่อชี้แจงค่าใช้จ่ายแก่ อบจ. ของจังหวัด ที่ดิฉันอาศัยอยู่น่ะคะ
ผู้ถาม : ( taksina2538@gmail.com ) 2 กันยายน 2558
คำตอบ : ติดต่อ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 045-353090
ผู้ตอบ : เปี่ยมส์มงคล กุจะพันธ์
  
คำถาม : อยากทราบว่าจะเข้าตรวจสอบรอบดารตัดทอน กยศ เข้าเว็บอะไรค่ะ
ผู้ถาม : ศศิประภา. สิงห์คำ ( pa-lang@hotmail.com ) 8 สิงหาคม 2558
คำตอบ : ติดต่อ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 045-353090 นะครับ
ผู้ตอบ : เปี่ยมส์มงคล กุจะพันธ์
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *