ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ประจำปี 2566


โพสโดย ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     โพสวันที่ 14 ตุลาคม 2566 ,     (อ่าน 208 ครั้ง)  


พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ประจำปี 2566
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

          คุณบัวสอน มีนาพันธ์ และคณะกรรมการมูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือขาดบิดา มารดา หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ทุนการศึกษาละ 4,000 บาท ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนางสาวรมิตา ผูกรักษ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา นำนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ประจำปี 2566 จำนวน 4 ราย ได้แก่

  1. นางสาวสุทัตตา แสนสินธุ์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์
  2. นายจิรภาส ทองมนต์       ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. นางสาวปุณยนุช รัตนศรี   ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
  4. นางสาวณัฐพร คำประทิก  ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข