ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับผู้บริหารมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ


โพสโดย ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     โพสวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ,     (อ่าน 84 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับผู้บริหารมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ และนางสาวรมิตา ผูกรักษ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา พร้อมบุคลากรและผู้แทนจากคณะ ต้อนรับผู้จัดการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้แก่“โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ”ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปีที่ 1 และ “โครงการทุนอาเซียนพลัสวัน” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาอยู่ในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ บริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์  เกษตรศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนฯณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี