ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมนักศึกษา

แผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักศึกษา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด โดย PT

UBU Smart

อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การขออนุมัติจัดทำและเบิกจ่ายโครงการ

แบบฟอร์มโครงการ >>>  https://bit.ly/2BKxuM6

อัตราค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา >>> Click