สมาคมศิษย์เก่า
 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2552  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2552  โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และขอให้งานกิจการนักศึกษาดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า   ศิษย์ปัจจุบัน  และมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่างๆ นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการจดทะเบียนสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการออแพร์ในสหรัฐอเมริกา
โครงการออแพร์ในสหรัฐอเมริกา
โครงการออแพร์ในสหรัฐอเมริกา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+3) >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มจำนวน อปพร.ของศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2562
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยา...
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบเงินช่วยเห...
กิจกรรมทั้งหมด (+5) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
Next
 

© Copyright 2010 - 2011 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 6,082 ครั้ง