สมาคมศิษย์เก่า
 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2552  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2552  โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และขอให้งานกิจการนักศึกษาดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า   ศิษย์ปัจจุบัน  และมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่างๆ นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการจดทะเบียนสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจกองทุนยุติธรรม ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
บริษัท เอ็ม ยู ไอ รับเบอร์เบลท์ จำกัด รับสมัครงาน "ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและพัฒนา" จำนวน 1 ตำแหน่ง
MBI รับสมัคร "เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด"
บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครงาน 2 ตำแหน่งหลายอัตรา
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยา...
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบเงินช่วยเห...
กิจกรรมทั้งหมด (+5) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
Next
 

© Copyright 2010 - 2011 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 3,398 ครั้ง