สมาคมศิษย์เก่า
 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2552  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2552  โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และขอให้งานกิจการนักศึกษาดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า   ศิษย์ปัจจุบัน  และมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่างๆ นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการจดทะเบียนสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแนะแนวการเตรียมสอบ TOEFL โดยวิทยากรจากศูนย์ TOEFL
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561
กยศ. แจ้งนโยบายและผลการดำเนินงานหลังเริ่มบังคับใช้ พ.ร.บ. ใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครงาน 2 ตำแหน่งหลายอัตรา
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยา...
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบเงินช่วยเห...
กิจกรรมทั้งหมด (+5) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
Next
 

© Copyright 2010 - 2011 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 2,890 ครั้ง