ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2566   | ค้นหาเอกสาร
O42 (1)
O42 (2)
O42 (3)
O43 (3)
O43(1)
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต 2566 รอบ 12 เดือน
O43(3)-1