ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : ตอบนี้ดิฉันกำลังทำวิจัย เกี่ยวกับ จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี2553-2555สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยนี้ค่ะ 1. ปีที่ผ่านมา2553-2555มีบัณฑิตจบแต่ละปีกี่คน เป็น ชายหญิง เท่าไร 2. สถานะภาพการทำงานปัจจุบันของบัณฑิตที่จบ ค่ะ 3. เงินเดือนในการทำงานของบัณฑิต 4. ระยะเวลาในการหางานทำ *ช่วยรบกวนตอบหน่อยนะค่ะ ดิฉันต้องนำข้อมูลไปทำวิจัย (ขอบคุณนะค่ะ)
ผู้ถาม : สิตานัน หริ่มแก้ว ( ford-meen@hotmail.com ) 30 กรกฎาคม 2556
คำตอบ : ดูข้อมูลจากเวบกองแผนงานก่อนครับ....เมนูคลังเอกสาร หัวข้อการศึกษาติดตามผลบัณฑิต นะครับ /มารุต
ผู้ตอบ : มารุต รุ่งเรือง
  
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *