ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  Smart Work ปรับการทำงานในองค์กรให้ทันยุคดิจิทัลด้วย Google App
Smart Work ปรับการทำงานในองค์กรให้ทันยุคดิจิทัลด้วย Google App โดย คุณจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    โพสเมื่อ : 15 เมษายน 2563