ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  การอบรมหลักสูตร การรับมือกฏหมายดิจิทัล
การอบรมหลักสูตร การรับมือกฏหมายดิจิทัล โดยอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น.

    โพสเมื่อ : 6 มีนาคม 2563

 


OCN Show and Share2023
(22 พฤศจิกายน 2566)