ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คำถามที่ถามบ่อย


1. ถาม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์
ตอบ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีตรามหาวิทยาลัยเป็นรูปเจดีย์แบบล้านช้าง ซึ่งหมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้น และเบื้องล่างของฐานมีคำเป็นภาษาไทย คำว่า "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ดอกบัวมีสีกลีบบัว อันหมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และ 3 เส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัวนัน หมายถึงแม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แม่น้ำโขง แม่น้ำชีและแม่น้ำมูล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม2. ถาม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดสอนในคณะใดบ้าง
ตอบ : ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย เปิดทำการเรียนการสอน ใน 11 คณะ 1 วิทยาเขต โดยเปิดรับนักศึกษา ทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม3. ถาม : ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ การลงโปรแกรมหรือใช้โปรแกรม และซ่อมเครื่องคอมพวิเตอร์ ได้ที่ไหน
ตอบ : สามารถติดต่อได้ที่ชั้น 1 ห้อง 1c-06 IT Clinic ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง หรือเบอร์ภายในเจ้าหน้าที่ 3108 และ 31114. ถาม : ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่าง ๆ การจองและใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องเพื่อการเรียนการสอนได้ที่ไหน
ตอบ : สามารถติดต่อได้ที่ชั้น 1 ห้อง 1c-05 ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง หรือเบอร์ภายในเจ้าหน้าที่ 3104 และ 15055. ถาม : ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการต่าง ๆ หรือปัญหาการใช้งานระบบ เช่น ระบบสลิปต์เงินเดือน, ระบบรายงานการประชุมฯ, UBU Web Template, ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประเมินการสอน ฯลฯ ได้ที่ไหน
ตอบ : สามารถติดต่อได้ที่ชั้น 4 ห้อง 4c-04 ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ โทร. 045-353109-10 หรือเบอร์ภายในเจ้าหน้าที่ 3109, 3110 และ 15026. ถาม : ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต WiFi Office365 และ UBU Google ของมหาวิทยาลัย หรือแจ้งปัญหาการใช้งานต่าง ๆ ได้ที่ไหน
ตอบ : สามารถติดต่อได้ที่ชั้น 4 ห้อง 4c-21 ฝ่ายพัฒนาพัฒนาเครือข่าย โทร. 045-353106-7 หรือเบอร์ภายในเจ้าหน้าที่ 3106, 3107, 3113, 1511 และ 1515