คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  Smart Work ปรับการทำงานในองค์กรให้ทันยุคดิจิทัลด้วย Google App
Smart Work ปรับการทำงานในองค์กรให้ทันยุคดิจิทัลด้วย Google App โดย คุณจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    โพสเมื่อ : 15 เมษายน 2563