คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์
Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ โดย คุณจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    โพสเมื่อ : 23 มีนาคม 2563