ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์
Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ โดย คุณจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    โพสเมื่อ : 23 มีนาคม 2563

 


OCN Show and Share2023
(22 พฤศจิกายน 2566)