ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : จบปวส.อิเล็กทรอนิกส์สามารถเทียบโอนสาขาไหนได้บ้างค่ะ
ผู้ถาม : นฤมลทองประมูล ( narumol2305@gmail.com ) 19 ธันวาคม 2564
คำตอบ : ไม่สามารถเทียบโอนได้เนื่องจากรายวิชาที่เรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกรายวิชาต้องผ่านการรับรองเนื้อหารายวิชาจากสภาวิศวกรรวมทั้งหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งรายวิชาระดับ ปวส. สภาวิศวกรไม่ได้รับรองเนื้อหารายวิชา ดังนั้นจึงไม่สามารถเทียบโอนได้ค่ะ
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : จบช่างยนต์ปวสเทียบโอนได้ไหมคับ
ผู้ถาม : ธีระวัฒน์ ( beefcb555@gmail.com ) 11 มกราคม 2565
คำตอบ : ไม่สามารถเทียบโอนได้เนื่องจากรายวิชาที่เรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกรายวิชาต้องผ่านการรับรองเนื้อหารายวิชาจากสภาวิศวกรรวมทั้งหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งรายวิชาระดับ ปวส. สภาวิศวกรไม่ได้รับรองเนื้อหารายวิชา ดังนั้นจึงไม่สามารถเทียบโอนได้ค่ะ
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : เกรด5เทอม2.44เข้าวิศวะได้ไหมครับ
ผู้ถาม : . ( visonikima@gmail.com ) 30 ธันวาคม 2564
คำตอบ : การสมัครเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในรอบ Portfolio ครั้งที่ 2 กำลังเปิดรับสมัครอยู่ขณะนี้รับผู้ที่มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : จบปวสเครื่องกลสามารถเทียบโอนได้ไหมคะป.ตรี
ผู้ถาม : Nam ( silintip1999@gmail.com ) 20 พฤศจิกายน 2564
คำตอบ : ไม่สามารถเทียบโอนได้เนื่องจากรายวิชาที่เรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกรายวิชาต้องผ่านการรับรองเนื้อหารายวิชาจากสภาวิศวกรรวมทั้งหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งรายวิชาระดับ ปวส. สภาวิศวกรไม่ได้รับรองเนื้อหารายวิชา ดังนั้นจึงไม่สามารถเทียบโอนได้ครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : เรียนช่างยนต์ปวช3จบแล้วสามารถเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้หรือป่าวครับ
ผู้ถาม : เพชรวราภรณ์ ( 6221010067@Pmtc.ac.th ) 2 ธันวาคม 2564
คำตอบ : ได้ค่ะ สามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปที่กำลังจะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ได้เลยค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : ตอนนี้เรียนวิศวะอุตสาหการปี1 สามารถเทียบโอนไปเรียนจิตวิทยา ได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : จอนอ ( janyaid191@gmail.com ) 21 ตุลาคม 2564
คำตอบ : นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาต่างสถาบันหรือต่างคณะได้ โดยให้ติดต่อขอใบแสดงผลการเรียนได้ที่ งานทะเบียนและประมวผล กองบริการการศึกษา พร้อมทั้งติดต่อขอคำอธิบายรายวิชาได้ที่ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลังจากนั้นให้ยื่นเรื่องได้เทียบโอนรายวิชาที่คณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาได้ครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : จบ ม.6 ต่อปวส.เมคคาทรอนิกส์สามารถเทียบโอนเข้าคณะวิศวะได้ไหมคะ
ผู้ถาม : นส.ศศิธริน จันทร์สุข ( sasitharinjansuk@gmail.com ) 26 ตุลาคม 2564
คำตอบ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ครับเนื่องจากรายวิชาไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร ดังนั้น นักศึกษาต้องเรียนเต็มตามโครงสร้างหลักสูตรครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : จบ ปวส.โยธา ต่อวิศวกรรมโยธาได้มั้ยคะถ้าได้ต้องเอาวุฒิอะไรสมัครถ้าไม่ได้ต้องเอาวุฒิอะไรมาสมัคร
ผู้ถาม : เปมิกา ( Teangpemika222@gmail.com ) 20 ตุลาคม 2564
คำตอบ : สามารถสมัครเข้าศึกษาได้เลยโดยใช้วุฒิ ปวส.ในการสมัคร ทั้งนี้การเลือกสาขาจะสามารถเลือกได้ในชั้นปีที่ 2
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : วิทย์-คณิตศาสตร์ สามารถต่อคณะไหน สาขาไหนได้บ้างคะ
ผู้ถาม : นางสาวนัทธมน แก่นสาร ( keansanbung@gmail.com ) 13 ตุลาคม 2564
คำตอบ : ก็ขึ้นอยู่กับการประกาศรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาค่ะ แต่ส่วนมากรับเกือบทุกคณะค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : วิทย์-คณิตศาสตร์ สามารถต่อคณะไหน สาขาไหนได้บ้างคะ
ผู้ถาม : นางสาวนัทธมน แก่นสาร ( keansanbung@gmail.com ) 13 ตุลาคม 2564
คำตอบ : ก็ขึ้นอยู่กับการประกาศรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาค่ะ แต่ส่วนมากรับเกือบทุกคณะค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : วิทย์-คณิตศาสตร์ สามารถต่อคณะไหน สาขาไหนได้บ้างคะ
ผู้ถาม : นางสาวนัทธมน แก่นสาร ( keansanbung@gmail.com ) 13 ตุลาคม 2564
คำตอบ : ก็ขึ้นอยู่กับการประกาศรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาค่ะ แต่ส่วนมากรับเกือบทุกคณะค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : วิทย์-คณิตศาสตร์ สามารถต่อคณะไหน สาขาไหนได้บ้างคะ
ผู้ถาม : นางสาวนัทธมน แก่นสาร ( keansanbung@gmail.com ) 13 ตุลาคม 2564
คำตอบ : ก็ขึ้นอยู่กับการประกาศรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาค่ะ แต่ส่วนมากรับเกือบทุกคณะค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบ ปวส ไฟฟ้า เทียบต่อ ป.ตรีได้ไหมครับ
ผู้ถาม : ศุภกิจ พากเพียร ( konoos456@gmail.com ) 27 กันยายน 2564
คำตอบ : ไม่สามารถเทียบรายวิชาที่เรียนมาแล้วได้ค่ะ ถ้าจบสายอาชีพมายังไงก็ต้องมาเริ่มเรียนปี 1 ใหม่ทุกรายวิชาตามสาขาที่เลือกค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : สายศิลป์คำนวนสามารถเรียนคณะไหนสาขาไหนได้บ้างค่ะ
ผู้ถาม : สลิตา ศรีมงคล ( ssalita53@gmail.com ) 23 กันยายน 2564
คำตอบ : ต้องขึ้นอยู่กับตัวน้องเองค่ะว่าชอบหรือสนใจในสาขาไหนซึ่งการคำนวณใช้กับทุกสาขาค่ะ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด 6 สาขา (ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ โยธ เคมีและสิ่งแวดล้อม)
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : สายศิลป์คำนวณสามารถเรียนพยาบาลได้ไหมคะ
ผู้ถาม : สลิตา ศรีมงคล ( ssalita53@gmail.com ) 23 กันยายน 2564
คำตอบ : ต้องลองสอบถามไปคณะพยาบาลศาสตร์ (www.nurse.ubu.ac.th) ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *