ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : รอบค่ายมีรอบที่2วันที่เท่าไหร่คะหรือไม่มีเเล้ว?
ผู้ถาม : ตังตัง ( 65202040094@uvc.ac.th ) 8 ธันวาคม 2566
คำตอบ : รอบค่ายจะมีอีกทีเดือน สิงหาคม 2567 ซึ่งจะเป็นการรับเข้าศึกษาของปีการศึกษา 2568 ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : รอบค่ายมีรอบที่2วันที่เท่าไหร่คะหรือไม่มีเเล้ว?
ผู้ถาม : ตังตัง ( 65202040094@uvc.ac.th ) 8 ธันวาคม 2566
คำตอบ : รอบค่ายจะมีอีกทีเดือน สิงหาคม 2567 ซึ่งจะเป็นการรับเข้าศึกษาของปีการศึกษา 2568 ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : เกรด2.49ได้รอบไหนบ้างครับ
ผู้ถาม : Ponsagonr ( pongsagonrsombut@gmail.com ) 6 ตุลาคม 2566
คำตอบ : สมัครไม่ได้เลยค่ะต้องผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบปวส.สาขาสัตวศาสตร์สามารถสมัครเข้าเรียนต่อคณะเกษตรศาสตร์ได้ไหมคะ หรือสามารถเทียบโอนได้ไหมคะ
ผู้ถาม : JuntiraSarai ( canthirasahray@gmail.com ) 9 ตุลาคม 2566
คำตอบ : น้องลองสอบถามที่คณะเกษตรศาสตร์ โดยตรงดูค่ะ โทร. 045-353500 / 045-353536 E-Mail : agriubu@ubu.ac.th Web : http://www.agri.ubu.ac.th/
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : ในปีนี้ปี67จะมีการใช้คะแนนtgattpatไหมคะรอบ3จะเปิดไหมคะ
ผู้ถาม : ปนัดดา ( panaddatik2@gmail.com ) 10 ตุลาคม 2566
คำตอบ : มีการใช้คะแนน Tpat3 สำหรับรอบที่ 2 และรอบที่ 3
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : ใช้เกณฑ์การรับสมัครอะไรบ้างครับ
ผู้ถาม : pikhay77@gmail.com ( fewfewgame.z123@gmail.com ) 10 ตุลาคม 2566
คำตอบ : การสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ สามารถศึกษาข้อมูลเกณฑ์การรับเพิ่มเติมได้ที่ My tcas ได้ และเกณฑ์การคัดเลือกมีดังนี้ TCAS2 รอบ โควตา ใช้เกณฑ์ (กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียน 5-6 เทอม) (1) คะแนนสัมภาษณ์ : 80% 2) คะแนน TPAT3 หรือ คะแนนแบบทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : 20% 3) เกณฑ์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า : 50% TCAS3 รอบ Admission ใช้เกณฑ์ (สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียน 6 เทอม) 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20% TCAS4 รอบรับตรงอิสระ ใช้เกณฑ์ (สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียน 6 เทอม) 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20%
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : ผมสอบติดรอบค่ายแต่ต้องการขยายเวลาการจ่ายตังได้ไหม
ผู้ถาม : จิรกิตติ์ ( fluktky@gmail.com ) 15 ตุลาคม 2566
คำตอบ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษามหาลัยค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : ใช้เกรดกี่เทอมครับ
ผู้ถาม : pattaraphon ( thecopgod.com@gmail.com ) 16 ตุลาคม 2566
คำตอบ : การสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ สามารถศึกษาข้อมูลเกณฑ์การรับเพิ่มเติมได้ที่ My tcas ได้ และเกณฑ์การคัดเลือกมีดังนี้ TCAS2 รอบ โควตา ใช้เกณฑ์ (กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียน 5-6 เทอม) (1) คะแนนสัมภาษณ์ : 80% 2) คะแนน TPAT3 หรือ คะแนนแบบทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : 20% 3) เกณฑ์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า : 50% TCAS3 รอบ Admission ใช้เกณฑ์ (สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียน 6 เทอม) 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20% TCAS4 รอบรับตรงอิสระ ใช้เกณฑ์ (สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียน 6 เทอม) 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20%
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบปวสโยธาสามารถเทียบเข้าวิศวะกรรมโยธาเลยได้ไหมคะ
ผู้ถาม : น้ำ ( fahfahf624@gmail.com ) 20 ตุลาคม 2566
คำตอบ : จบสายอาชีพ ปวช. หรือ ปวส. จะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบปวสโยธาสามารถเทียบเข้าวิศวะกรรมโยธาเลยได้ไหมคะ
ผู้ถาม : น้ำ ( fahfahf624@gmail.com ) 20 ตุลาคม 2566
คำตอบ : จบสายอาชีพ ปวช. หรือ ปวส. จะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : คุณสมบัติเข้าวิศวกรรมไฟฟ้ามีอะไรบ้างครับ
ผู้ถาม : Pipatpong ( filed040748@gmail.com ) 21 ตุลาคม 2566
คำตอบ : การสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ เราจะมีการแยกสาขาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ซึ่งจะมีเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาออกมาให้ทราบอีกครั้งค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : คุณสมบัติเข้าวิศวกรรมไฟฟ้ามีอะไรบ้างครับ
ผู้ถาม : Pipatpong ( filed040748@gmail.com ) 21 ตุลาคม 2566
คำตอบ : การสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ เราจะมีการแยกสาขาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ซึ่งจะมีเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาออกมาให้ทราบอีกครั้งค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : รอบ2ใช้คะแนนอะไรบ้างคะ
ผู้ถาม : ปีญาพร ( peeyaporn1711@gmail.com ) 27 ตุลาคม 2566
คำตอบ : การสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ สามารถศึกษาข้อมูลเกณฑ์การรับเพิ่มเติมได้ที่ My tcas ได้ และเกณฑ์การคัดเลือกมีดังนี้ TCAS2 รอบ โควตา ใช้เกณฑ์ (1) คะแนนสัมภาษณ์ : 80% 2) คะแนน TPAT3 หรือ คะแนนแบบทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : 20% 3) เกณฑ์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า : 50% TCAS3 รอบ Admission ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20% TCAS4 รอบรับตรงอิสระ ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20%
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : รอบ2ใช้คะแนนอะไรบ้างคะ
ผู้ถาม : ปีญาพร ( peeyaporn1711@gmail.com ) 27 ตุลาคม 2566
คำตอบ : การสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ สามารถศึกษาข้อมูลเกณฑ์การรับเพิ่มเติมได้ที่ My tcas ได้ และเกณฑ์การคัดเลือกมีดังนี้ TCAS2 รอบ โควตา ใช้เกณฑ์ (1) คะแนนสัมภาษณ์ : 80% 2) คะแนน TPAT3 หรือ คะแนนแบบทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : 20% 3) เกณฑ์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า : 50% TCAS3 รอบ Admission ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20% TCAS4 รอบรับตรงอิสระ ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20%
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : รอบ2ปี67ใช้คะแนนอะไรบ้างคะ
ผู้ถาม : ปีญาพร ( peeyaporn1711@gmail.com ) 27 ตุลาคม 2566
คำตอบ : การสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ สามารถศึกษาข้อมูลเกณฑ์การรับเพิ่มเติมได้ที่ My tcas ได้ และเกณฑ์การคัดเลือกมีดังนี้ TCAS2 รอบ โควตา ใช้เกณฑ์ (1) คะแนนสัมภาษณ์ : 80% 2) คะแนน TPAT3 หรือ คะแนนแบบทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : 20% 3) เกณฑ์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า : 50% TCAS3 รอบ Admission ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20% TCAS4 รอบรับตรงอิสระ ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20%
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *