คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : จบปวสเครื่องกลสามารถเทียบโอนได้ไหมคะป.ตรี
ผู้ถาม : Nam ( silintip1999@gmail.com ) 20 พฤศจิกายน 2564
คำตอบ : ไม่สามารถเทียบโอนได้เนื่องจากรายวิชาที่เรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกรายวิชาต้องผ่านการรับรองเนื้อหารายวิชาจากสภาวิศวกรรวมทั้งหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งรายวิชาระดับ ปวส. สภาวิศวกรไม่ได้รับรองเนื้อหารายวิชา ดังนั้นจึงไม่สามารถเทียบโอนได้ครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : ตอนนี้เรียนวิศวะอุตสาหการปี1 สามารถเทียบโอนไปเรียนจิตวิทยา ได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : จอนอ ( janyaid191@gmail.com ) 21 ตุลาคม 2564
คำตอบ : นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาต่างสถาบันหรือต่างคณะได้ โดยให้ติดต่อขอใบแสดงผลการเรียนได้ที่ งานทะเบียนและประมวผล กองบริการการศึกษา พร้อมทั้งติดต่อขอคำอธิบายรายวิชาได้ที่ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลังจากนั้นให้ยื่นเรื่องได้เทียบโอนรายวิชาที่คณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาได้ครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : จบ ม.6 ต่อปวส.เมคคาทรอนิกส์สามารถเทียบโอนเข้าคณะวิศวะได้ไหมคะ
ผู้ถาม : นส.ศศิธริน จันทร์สุข ( sasitharinjansuk@gmail.com ) 26 ตุลาคม 2564
คำตอบ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ครับเนื่องจากรายวิชาไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร ดังนั้น นักศึกษาต้องเรียนเต็มตามโครงสร้างหลักสูตรครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : จบ ปวส.โยธา ต่อวิศวกรรมโยธาได้มั้ยคะถ้าได้ต้องเอาวุฒิอะไรสมัครถ้าไม่ได้ต้องเอาวุฒิอะไรมาสมัคร
ผู้ถาม : เปมิกา ( Teangpemika222@gmail.com ) 20 ตุลาคม 2564
คำตอบ : สามารถสมัครเข้าศึกษาได้เลยโดยใช้วุฒิ ปวส.ในการสมัคร ทั้งนี้การเลือกสาขาจะสามารถเลือกได้ในชั้นปีที่ 2
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : วิทย์-คณิตศาสตร์ สามารถต่อคณะไหน สาขาไหนได้บ้างคะ
ผู้ถาม : นางสาวนัทธมน แก่นสาร ( keansanbung@gmail.com ) 13 ตุลาคม 2564
คำตอบ : ก็ขึ้นอยู่กับการประกาศรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาค่ะ แต่ส่วนมากรับเกือบทุกคณะค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : วิทย์-คณิตศาสตร์ สามารถต่อคณะไหน สาขาไหนได้บ้างคะ
ผู้ถาม : นางสาวนัทธมน แก่นสาร ( keansanbung@gmail.com ) 13 ตุลาคม 2564
คำตอบ : ก็ขึ้นอยู่กับการประกาศรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาค่ะ แต่ส่วนมากรับเกือบทุกคณะค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : วิทย์-คณิตศาสตร์ สามารถต่อคณะไหน สาขาไหนได้บ้างคะ
ผู้ถาม : นางสาวนัทธมน แก่นสาร ( keansanbung@gmail.com ) 13 ตุลาคม 2564
คำตอบ : ก็ขึ้นอยู่กับการประกาศรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาค่ะ แต่ส่วนมากรับเกือบทุกคณะค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : วิทย์-คณิตศาสตร์ สามารถต่อคณะไหน สาขาไหนได้บ้างคะ
ผู้ถาม : นางสาวนัทธมน แก่นสาร ( keansanbung@gmail.com ) 13 ตุลาคม 2564
คำตอบ : ก็ขึ้นอยู่กับการประกาศรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาค่ะ แต่ส่วนมากรับเกือบทุกคณะค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบ ปวส ไฟฟ้า เทียบต่อ ป.ตรีได้ไหมครับ
ผู้ถาม : ศุภกิจ พากเพียร ( konoos456@gmail.com ) 27 กันยายน 2564
คำตอบ : ไม่สามารถเทียบรายวิชาที่เรียนมาแล้วได้ค่ะ ถ้าจบสายอาชีพมายังไงก็ต้องมาเริ่มเรียนปี 1 ใหม่ทุกรายวิชาตามสาขาที่เลือกค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : สายศิลป์คำนวนสามารถเรียนคณะไหนสาขาไหนได้บ้างค่ะ
ผู้ถาม : สลิตา ศรีมงคล ( ssalita53@gmail.com ) 23 กันยายน 2564
คำตอบ : ต้องขึ้นอยู่กับตัวน้องเองค่ะว่าชอบหรือสนใจในสาขาไหนซึ่งการคำนวณใช้กับทุกสาขาค่ะ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด 6 สาขา (ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ โยธ เคมีและสิ่งแวดล้อม)
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : สายศิลป์คำนวณสามารถเรียนพยาบาลได้ไหมคะ
ผู้ถาม : สลิตา ศรีมงคล ( ssalita53@gmail.com ) 23 กันยายน 2564
คำตอบ : ต้องลองสอบถามไปคณะพยาบาลศาสตร์ (www.nurse.ubu.ac.th) ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : สายศิลป์คำนวณสามารถเรียนพยาบาลได้ไหมคะ
ผู้ถาม : สลิตา ศรีมงคล ( ssalita53@gmail.com ) 23 กันยายน 2564
คำตอบ : ต้องลองสอบถามไปคณะพยาบาลศาสตร์ (www.nurse.ubu.ac.th) ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบม.6 สายศิลป์-ภาษา สามารถเรียนวิศวกรรมได้ไหมครับ
ผู้ถาม : จิตต์ภิพัฒน์ ศรีทอง ( peam82970@gmail.com ) 28 สิงหาคม 2564
คำตอบ : สมัครได้ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบม.6 สายศิลป์-ภาษา สามารถเรียนวิศวกรรมได้ไหมครับ
ผู้ถาม : จิตต์ภิพัฒน์ ศรีทอง ( peam82970@gmail.com ) 28 สิงหาคม 2564
คำตอบ : สมัครได้ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบ ปวช อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสมัครเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : ปวรรัชดล อธิษฐุ์โภคิน ( 63201050067@udontech.ac.th ) 26 สิงหาคม 2564
คำตอบ : สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ซึ่งจะเปิดรับสมัครในรอบ TCAS1 (Portfolio) และ TCAS2 (Quota)
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
Page : 1 2 3
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *