ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : อยากเป็นprogrammerต้องเรียนสายอะไรครับ
ผู้ถาม : เบญจพลบัวแก้ว ( buakaewbenjaphon@gmail.com ) 11 เมษายน 2566
คำตอบ : ถ้าเรียนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ Programmer ก็จะเป็นทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบป.ตรีบริหารสามารถเรียนต่อป.โทวิศวกรรมโยธาได้ไหมครับ
ผู้ถาม : Piyanat ( piyanat.rattanasopha@gmail.com ) 17 เมษายน 2566
คำตอบ : จบ ป.ตรี บริหารธุรกิจ แต่สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งจะไม่ตรงสายวิชาที่จะเข้าเรียน โดยตามคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการจะเข้าศึกษา
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : รอบ3ปี66ใช้คะแนนอะไรบ้างครับ
ผู้ถาม : เนติกรเชื้อคำฮด ( natikorn6060@gmail.com ) 24 เมษายน 2566
คำตอบ : ใช้คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : รอบ3ม.อุบลปี2566ใช้คะแนนอะไรบ้าง
ผู้ถาม : เนติกรเชื้อคำฮด ( natikorn6060@gmail.com ) 24 เมษายน 2566
คำตอบ : ใช้คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบปวส.บัญชีสามารถเข้าเรียนได้มั้ยคะเริ่มเรียนปี1ใหม่ค่ะ
ผู้ถาม : Ponthiwa ( chumwongponthiwa@gmail.com ) 1 พฤษภาคม 2566
คำตอบ : สามารถสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลฯ ได้ค่ะ แต่จะเรียนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้เนื่องจากไม่ตรงสายค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบปวชสถาปัตยกรรมสามารถต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ไหมครับ
ผู้ถาม : P ( maynoon2521@gmail.com ) 7 พฤษภาคม 2566
คำตอบ : ถ้าจบ ปวช. (สถาปัตยกรรม) สามารถสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ค่ะ แต่ที่มหาวิทยาลัยอุบลฯ จะไม่มีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามีเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ไหมครับ
ผู้ถาม : เสฏฐพงศ์เหลากลม ( laoklom85@gmail.com ) 5 มกราคม 2566
คำตอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนภาคปกติ เรียน จันทร์-ศุกร์
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวะไฟฟ้าใช่เกรดgpaตอนปี1ใช่ขั้นต่ำเท่าไหร่ครับ
ผู้ถาม : Natirat ( netirat.ji.65@ubu.ac.th ) 11 มกราคม 2566
คำตอบ : การแยกสาขาเราจะแยกตอนขึ้นชั้นปีที่ 2 โดยดูผลการเรียนจาก ปี 1
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ชั้น(ปีที่1)ครับสามารถทำเรื่องย้ายหรือเรียนปี1ใหม่ที่มหาลัยอุบลราชธานีที่สาขาวิศวกรรมอุตสาหการได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : ชนะภัยเจริญสุข ( werwerwinner@gmail.com ) 8 กันยายน 2565
คำตอบ : สามารถยื่นเรื่องขอย้ายสถานศึกษาได้โดยดำเนินการที่งานทะเบียน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่1สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสามารถย้ายเข้าศึกษาที่ม.อุบลภาคการศึกษาที่2ได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : พัศติญาชาวคนดง ( phatsadi.2519@gmail.com ) 7 พฤศจิกายน 2565
คำตอบ : สามารถย้ายได้ โดยให้นักศึกษาแจ้งงานทะเบียน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับเรื่องการย้ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ทำหนังสือแจ้งมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนนะคะ
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : จบศิลป์ภาษาสมัครเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ไหมคับ
ผู้ถาม : ธามสิทธ์กล้าหาญ ( krid0955309562@gmail.com ) 26 ตุลาคม 2565
คำตอบ : จบ ม.6 สายศิลป์สมัครได้ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา ENG
  
คำถาม : สาขาวิศวะกรรมศาสตร์รับเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ
ผู้ถาม : นายวีระศักดิ์อินทร์เเก้ว ( hon34220@gmail.com ) 28 กันยายน 2565
คำตอบ : เกรดเฉลี่ยสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : วิศวะใช้เกรดกี่เทอมคะ
ผู้ถาม : ปะกิม ( nuchjira.konwai@gmail.com ) 7 กันยายน 2565
คำตอบ : รอบ Portfolio ที่กำลังเปิดรับอยู่ตอนนี้ใช้ผลการเรียน 4 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 โดยใช้เป็นผลการเรียนของชั้น ม.4-5
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : สาขาวิศวะกรรมศาสตร์รับเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ
ผู้ถาม : นายวีระศักดิ์อินทร์เเก้ว ( hon34220@gmail.com ) 28 กันยายน 2565
คำตอบ : เกรดเฉลี่ยสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : วิศวะใช้เกรดกี่เทอมคะ
ผู้ถาม : ปะกิม ( nuchjira.konwai@gmail.com ) 7 กันยายน 2565
คำตอบ : รอบ Portfolio ที่กำลังเปิดรับอยู่ตอนนี้ใช้ผลการเรียน 4 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 โดยใช้เป็นผลการเรียนของชั้น ม.4-5
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *