คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ


ค่านิยม  ECOS  : E = Excellence ความเป็นเลิศ  : C = Congruity ความสามัคคีปรองดอง :  O = Organization Awareness  ความรักองค์กร : S = Self Development  การพัฒนาตนเอง
 
 
 
 
 

Youtube

วิศวฯ รับน้อง
สรุปงานนายช่างชวนวิ่ง 2020
รจนาตามหาเงาะป่า ในงานนายช่างชวนวิ่ง 2020
บ้านเรา น่าอยู่มาก

   

Banner