ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : รอบ2ใช้คะแนนอะไรบ้างคะ
ผู้ถาม : ปีญาพร ( peeyaporn1711@gmail.com ) 27 ตุลาคม 2566
คำตอบ : การสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ สามารถศึกษาข้อมูลเกณฑ์การรับเพิ่มเติมได้ที่ My tcas ได้ และเกณฑ์การคัดเลือกมีดังนี้ TCAS2 รอบ โควตา ใช้เกณฑ์ (1) คะแนนสัมภาษณ์ : 80% 2) คะแนน TPAT3 หรือ คะแนนแบบทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : 20% 3) เกณฑ์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า : 50% TCAS3 รอบ Admission ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20% TCAS4 รอบรับตรงอิสระ ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20%
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : รอบ2ใช้คะแนนอะไรบ้างคะ
ผู้ถาม : ปีญาพร ( peeyaporn1711@gmail.com ) 27 ตุลาคม 2566
คำตอบ : การสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ สามารถศึกษาข้อมูลเกณฑ์การรับเพิ่มเติมได้ที่ My tcas ได้ และเกณฑ์การคัดเลือกมีดังนี้ TCAS2 รอบ โควตา ใช้เกณฑ์ (1) คะแนนสัมภาษณ์ : 80% 2) คะแนน TPAT3 หรือ คะแนนแบบทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : 20% 3) เกณฑ์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า : 50% TCAS3 รอบ Admission ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20% TCAS4 รอบรับตรงอิสระ ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20%
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : รอบ2ปี67ใช้คะแนนอะไรบ้างคะ
ผู้ถาม : ปีญาพร ( peeyaporn1711@gmail.com ) 27 ตุลาคม 2566
คำตอบ : การสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ สามารถศึกษาข้อมูลเกณฑ์การรับเพิ่มเติมได้ที่ My tcas ได้ และเกณฑ์การคัดเลือกมีดังนี้ TCAS2 รอบ โควตา ใช้เกณฑ์ (1) คะแนนสัมภาษณ์ : 80% 2) คะแนน TPAT3 หรือ คะแนนแบบทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : 20% 3) เกณฑ์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า : 50% TCAS3 รอบ Admission ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20% TCAS4 รอบรับตรงอิสระ ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20%
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : รอบ2ปี67ใช้คะแนนอะไรบ้างคะ
ผู้ถาม : ปีญาพร ( peeyaporn1711@gmail.com ) 27 ตุลาคม 2566
คำตอบ : การสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ สามารถศึกษาข้อมูลเกณฑ์การรับเพิ่มเติมได้ที่ My tcas ได้ และเกณฑ์การคัดเลือกมีดังนี้ TCAS2 รอบ โควตา ใช้เกณฑ์ (1) คะแนนสัมภาษณ์ : 80% 2) คะแนน TPAT3 หรือ คะแนนแบบทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : 20% 3) เกณฑ์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า : 50% TCAS3 รอบ Admission ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20% TCAS4 รอบรับตรงอิสระ ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20%
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : รอบ2ใช้คะแนนอะไรบ้างคะ
ผู้ถาม : ปีญาพร ( peeyaporn1711@gmail.com ) 27 ตุลาคม 2566
คำตอบ : การสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ สามารถศึกษาข้อมูลเกณฑ์การรับเพิ่มเติมได้ที่ My tcas ได้ และเกณฑ์การคัดเลือกมีดังนี้ TCAS2 รอบ โควตา ใช้เกณฑ์ (1) คะแนนสัมภาษณ์ : 80% 2) คะแนน TPAT3 หรือ คะแนนแบบทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : 20% 3) เกณฑ์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า : 50% TCAS3 รอบ Admission ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20% TCAS4 รอบรับตรงอิสระ ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20%
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : ปวส.สามารถเข้าได้ไหมคะถ้าเข้าได้ต้องเข้ารอบไหนหรอคะ
ผู้ถาม : กาญจนาล่ำสัน ( kanjanalamsan167@gmail.com ) 28 ตุลาคม 2566
คำตอบ : สมัครได้ทุกรอบค่ะ ตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครรอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.66-3 ม.ค.67
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : วิธีสมัครวุฒิปวสสมัครรอบอะไรได้บ้าง
ผู้ถาม : กาญจนาล่ำสัน ( Kanjanalamsan167@gmail.com ) 28 ตุลาคม 2566
คำตอบ : สมัครได้ทุกรอบค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : รอบ2คนที่ไม่อยู่ภาคอีสานสมัครได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : นักเรียนม.6 ( fewfewgame.z123@gmail.com ) 30 ตุลาคม 2566
คำตอบ : สมัครได้หมดค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : วิศวม.อุบลใข้คะแนนสอบอะไรบ้างครับ
ผู้ถาม : นิธิศส่วนบุญ ( swnbuysawitri@gmail.com ) 8 พฤศจิกายน 2566
คำตอบ : การสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ สามารถศึกษาข้อมูลเกณฑ์การรับเพิ่มเติมได้ที่ My tcas ได้ และเกณฑ์การคัดเลือกมีดังนี้ TCAS2 รอบ โควตา ใช้เกณฑ์ (1) คะแนนสัมภาษณ์ : 80% 2) คะแนน TPAT3 หรือ คะแนนแบบทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : 20% 3) เกณฑ์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า : 50% TCAS3 รอบ Admission ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20% TCAS4 รอบรับตรงอิสระ ใช้เกณฑ์ 1) ผลการเรียน (GPAX) : 80% 2) คะแนน TPAT3 : 20%
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : ขอทราบรายละเอียดtcas67รอบโควต้าสำหรับนศที่กำลังศึกษาอยู่ปวส2และอยากศึกษาคณะนี้หน่อยค่ะ(กำหนดการเกณฑ์ต่างๆetc.)
ผู้ถาม : alyssa ( kornkamol.ch@ku.th ) 10 พฤศจิกายน 2566
คำตอบ : สำหรับการเปิดรับในรอบ TCAS2 ซึ่งเป็นรอบโควตา น้องสามารถสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ค่ะ แต่รายวิชาที่เรียนมาแล้วในระดับ ปวส. จะไม่สามารถเทียบโอนได้ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : เรียนจบปวช.สาขาไฟฟ้ากำลังสามารถไปต่อได้ไหม
ผู้ถาม : ศรขัย ( sonchaisrithong4869@gmail.com ) 28 พฤศจิกายน 2566
คำตอบ : สามารถสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ แต่การเรียนไม่สามารถเทียบโอนในวิชาที่เรียนในระดับ ปวช.มาได้ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบปวส.เครื่องกลเทียบโอนรายวิชาได้ไหมค่ะต้องเรียนอีกกี่ปี
ผู้ถาม : สุภัทรชา ( supatcha.242546@gmail.com ) 18 สิงหาคม 2566
คำตอบ : จบ ปวส. ไม่สามารถเทียบโอนได้ ต้องเรียนให้ครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร 4 ปี
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบปวส.เครื่องกลเทียบโอนรายวิชาได้ไหมค่ะต้องเรียนอีกกี่ปี
ผู้ถาม : สุภัทรชา ( supatcha.242546@gmail.com ) 18 สิงหาคม 2566
คำตอบ : จบ ปวส. ไม่สามารถเทียบโอนได้ ต้องเรียนให้ครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร 4 ปี
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : ถ้าจบปวส.ช่างยนต์สาขางานยานยนต์ไฟ้ฟ้าผมสามารถสมัครเข้าวิศวกรรมศาสตร์อะไรได้บ้างครับหรือต้องเทียบโอนครับในใจอยากต่อไฟฟ้าครับพอจะสมัครเข้าได้ไหมครับ
ผู้ถาม : กฤษฎาพรสนิทนวล ( doomza765@gmail.com ) 21 สิงหาคม 2566
คำตอบ : สำหรับผู้ที่เรียนในสายอาชีพ ปวช. ปวส. แล้วมาศึกษาที่มหาลัย จะไม่สามารถเทียบโอนได้ค่ะ โดยหากต้องการเรียนในสาขาใดๆ นั้น แต่ละสาขาจะมีเกณฑ์การเลือกสาขาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบปวชช่างยนต์ต่อวิศวะเครื่องกลได้ไหมครับ
ผู้ถาม : พงศการ ( pee0641464814@gmail.com ) 24 กันยายน 2566
คำตอบ : สามารถสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ค่ะ ซึ่งเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ถึงจะเลือกสาขาที่อยากเรียนได้ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *