ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : ปี67จะมีรอบค่อยไหมครับ
ผู้ถาม : ปิยชาติแสนทวีสุข ( piyasat67@gmail.com ) 23 มิถุนายน 2566
คำตอบ : จากคำถามน่าจะหมายถึงรอบค่ายฯ ใช่ไหมคะ ถ้าใช่มีค่ะ
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : วิศวะที่เรียนเสาร์-อาทิตย์ไหมครับและต้องใช่คะแนนอะไรบ่างครับ
ผู้ถาม : ปัก ( 14152@phosai.ac.th ) 4 กรกฎาคม 2566
คำตอบ : ยังไม่เปิดสอนในหลักสูตรเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ นะคะ
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : เกรดเฉลี่ย4เทอม3.30สามารถยื่นพอร์ตได้ไหมครับ
ผู้ถาม : นายนิธิศส่วนบุญ ( swnbuysawitri@gmail.com ) 8 กรกฎาคม 2566
คำตอบ : ยื่นสมัครได้ค่ะ แต่ขณะนี้คณะอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครรอบค่าย หากสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้เลย คุณสมบัติผู้สมัครเรียนอยู่ชั้น ม.6 และกำลังเรียน ปวช.ปี 3 รอบรับสมัครครั้งที่ 1 : 19-20 สค.66 ปิดรับสมัครพรุ่งนี้ (10 สค.66) หากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0801694574 ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : น่าจะมีวิศวะกรรมสาขาวิศวะกรรมไฟฟ้าเรียนเสาอาทิตย์นะครับเพราะมีคนสนใจเรียนเยอะจริงๆส่วนมากจะเป็นคนทำงานที่การไฟฟ้าที่เห็นมราชธานีเปิดรับแต่ละปีมีคนเรียน45-50คนเลยแต่ตอนนี้มราชธานีไม่เปิดรับแล้ว
ผู้ถาม : ประยุทธอยู่สุข ( yooth2018@gmail.com ) 16 กรกฎาคม 2566
คำตอบ : ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะนะคะ จะนำเรียนคณะผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์ ศึกษาข้อมูลความเป็นได้ต่อไปค่ะ
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : น่าจะมีวิศวะกรรมสาขาวิศวะกรรมไฟฟ้าเรียนเสาอาทิตย์นะครับเพราะมีคนสนใจเรียนเยอะจริงๆส่วนมากจะเป็นคนทำงานที่การไฟฟ้าที่เห็นมราชธานีเปิดรับแต่ละปีมีคนเรียน45-50คนเลยแต่ตอนนี้มราชธานีไม่เปิดรับแล้ว
ผู้ถาม : ประยุทธอยู่สุข ( yooth2018@gmail.com ) 16 กรกฎาคม 2566
คำตอบ : ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะนะคะ จะนำเรียนคณะผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์ ศึกษาข้อมูลความเป็นได้ต่อไปค่ะ
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : จบปวส.ไฟฟ้ากำลังสามารถเทียบป.ตรีหรือเรียนเสาร์-อาทิตย์คณะอะไรได้บ้างครับ
ผู้ถาม : ศุภกร ( binman0104@gmail.com ) 18 กรกฎาคม 2566
คำตอบ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.มาจะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาจากระดับ ปวส.ได้ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรครับ ดังนั้น จึงต้องศึกษาเต็มระยะเวลาจะเลือกเรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ไม่ได้ สำหรับในส่วนของคณะอื่น ๆ ขอให้สอบถามตามคณะที่สนใจเพิ่มเติมนะคะ
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : จบปวส.ไฟฟ้ากำลังสามารถเทียบป.ตรีหรือเรียนเสาร์-อาทิตย์คณะอะไรได้บ้างครับ
ผู้ถาม : ศุภกร ( binman0104@gmail.com ) 18 กรกฎาคม 2566
คำตอบ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.มาจะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาจากระดับ ปวส.ได้ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรครับ ดังนั้น จึงต้องศึกษาเต็มระยะเวลาเลือกเรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ไม่ได้
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : จบสารสนเทศปวส.สามารถเทียบโอนได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : เจตุสฎาวุฒิพรมฬี ( icechatsadawut@gmail.com ) 21 กรกฎาคม 2566
คำตอบ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.มาจะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาจากระดับ ปวส.ได้ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรครับ ดังนั้น จึงต้องศึกษาเต็มระยะเวลา
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : จบสารสนเทศปวส.สามารถเทียบโอนได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : เจตุสฎาวุฒิพรมฬี ( icechatsadawut@gmail.com ) 21 กรกฎาคม 2566
คำตอบ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.มาจะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาจากระดับ ปวส.ได้ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรครับ ดังนั้น จึงต้องศึกษาเต็มระยะเวลา
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : จบปวสอิเล็กทรอนิกส์เทียบโอนคณะอะไรได้บ้างครับ
ผู้ถาม : TOEIGAMER ( toei25592559@gmail.com ) 22 กรกฎาคม 2566
คำตอบ : ถ้าจะขอเทียบที่คณะวิศวฯ ไม่สามารถเทียบโอนได้ (สำหรับคณะอื่น ๆ คณะวิศวฯ จะไม่ทราบข้อมูล)
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสายศิลป์มั้ยคะ
ผู้ถาม : สุภาพร ( suphaporn.wongkanha9372@gmail.com ) 7 สิงหาคม 2566
คำตอบ : รับ...แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าได้สอบคัดเลือกผ่านเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสายศิลป์มั้ยคะ
ผู้ถาม : สุภาพร ( suphaporn.wongkanha9372@gmail.com ) 7 สิงหาคม 2566
คำตอบ : รับ...แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าได้สอบคัดเลือกผ่านเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสายศิลป์มั้ยคะ
ผู้ถาม : สุภาพร ( suphaporn.wongkanha9372@gmail.com ) 7 สิงหาคม 2566
คำตอบ : รับ...แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าได้สอบคัดเลือกผ่านเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสายศิลป์มั้ยคะ
ผู้ถาม : สุภาพร ( suphaporn.wongkanha9372@gmail.com ) 7 สิงหาคม 2566
คำตอบ : รับ...แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าได้สอบคัดเลือกผ่านเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบปวส.สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสามารถต่อวิศวะอะไรได้บ้างครับ
ผู้ถาม : วาทินจันทร์ใด ( wathinchandai8@gmail.com ) 1 มิถุนายน 2566
คำตอบ : ก็จะมาทางสายวิศวกรรมอุตสาการ เพราะเป็นการเรียนด้านการบริหารการจัดการด้านการผลิต จะตรงสายกับที่เรียนมาบ้าง
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *