ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : จบปวชช่างยนต์ต่อวิศวะเครื่องกลได้ไหมครับ
ผู้ถาม : พงศการ ( pee0641464814@gmail.com ) 24 กันยายน 2566
คำตอบ : สามารถสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ค่ะ ซึ่งเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ถึงจะเลือกสาขาที่อยากเรียนได้ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบสายคอมพิวเตอร์จากม6 สามารถเรียนวิศวะกรรมโยธาได้ไหมครับ
ผู้ถาม : อนุพงศ์แก้วเชียงหวาง ( anuphong256312@gmail.com ) 28 สิงหาคม 2566
คำตอบ : การเรียนในแต่ละสาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีการเลือกสาขาที่อยากเรียนตอนขึ้นปี 2 ทั้งนี้ แต่ละสาขาจะมีประกาศเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาที่เรียนก่อน โดยพิจารณาจากผลการเรียนในชั้นปีที่ 1
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบสายคอมพิวเตอร์จากม6 สามารถเรียนวิศวะกรรมโยธาได้ไหมครับ
ผู้ถาม : อนุพงศ์แก้วเชียงหวาง ( anuphong256312@gmail.com ) 28 สิงหาคม 2566
คำตอบ : การเรียนในแต่ละสาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีการเลือกสาขาที่อยากเรียนตอนขึ้นปี 2 ทั้งนี้ แต่ละสาขาจะมีประกาศเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาที่เรียนก่อน โดยพิจารณาจากผลการเรียนในชั้นปีที่ 1
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : ใช้วุฒิปวส.ไปสมัครเรียนต่อวิศวที่ม.อุบลได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : เมฆภราดร ( pharadonmm@gmail.com ) 3 กันยายน 2566
คำตอบ : สามารถใช้วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. /ปวส. สมัครเข้าศึกษาได้ แต่ต้องดูประกาศการรับสมัครว่าสามารถไหนบ้างที่สามารถสมัครได้
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : ถ้าจบปวสไปต่อป.ตรีมีเรียนเสาร์-อาทิตย์ไหมครับ
ผู้ถาม : ธนวัฒน์ดวงสวัสดิ์ ( thanawat0042@gmail.com ) 7 กันยายน 2566
คำตอบ : หลักสูตรการเรียนระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่มีหลักสูตรการเรียน เสาร์-อาทิตย์
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : เอกสารกระกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมนอบพอร์ตปี67ของวิศวะคืออะไรคะ
ผู้ถาม : ชฎาภรณ์แผลตีตะ ( chadaporn4848@gmail.com ) 9 กันยายน 2566
คำตอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอให้ผู้สมัครทุกคนส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงานเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : รอบ3ปี67ใช้คะแนนอะไรบ้างครับ
ผู้ถาม : dew ( ooooooooli90@gmail.com ) 12 กันยายน 2566
คำตอบ : รอบที่ 3 Admission (TCAS3) ใช้เกณฑ์การคัดเลือก GPAX : 80% และ TPAT3 : 20%
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : ในปีนี้จะมีการใช้คะแนนtgattpatไหมครับรอบ3จะเปิดไหมครับ
ผู้ถาม : Ddm ( ooooooooli90@gmail.com ) 12 กันยายน 2566
คำตอบ : รอบที่ 3 Admission (TCAS3) ใช้เกณฑ์การคัดเลือก GPAX : 80% และ TPAT3 : 20%
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบปวส.สาขาอุสาหกรรมการผลิตต่อป.ตรีวิศวะอะไรได้บ้างครับ
ผู้ถาม : วาทินจันทร์ใด ( wathinchandai8@gmail.com ) 1 มิถุนายน 2566
คำตอบ : การเลือกว่าเราจะเรียนในสาขาที่เราอยากจะเรียน ก็ขึ้นอยู่กับว่าผลการเรียนในชั้นปี 1 ทุกรายวิชาผ่านและเป็นไปตามเกณฑ์การเลือกสาขาของแต่ละสาขามั้ยค่ะ แต่ถ้าว่าเรียนได้มั้ยเรียนได้แต่ต้องดูว่าเราผ่านเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนกับสาขาที่เราอยากเรียนได้มั้ยด้วยค่ะ แต่สำหรับวุฒิการศึกษาปวส.เป็นสายอาชีพ ก็จะเรียนปรับพื้นฐานก่อนไม่เหมือน ม.6 สายวิทย์-คณิต ที่มีพื้นฐานบ้างแล้วค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบปวส.อิเล็กทรอนิกส์อยากเรียนวิศวะโยธาม.อุบลได้ไหมครับต้องใช้วุฒิม.6หรือปวส
ผู้ถาม : อชิตะวงษ์นิล ( dew3226@gmail.com ) 9 มิถุนายน 2566
คำตอบ : การเลือกว่าเราจะเรียนในสาขาที่เราอยากจะเรียน ก็ขึ้นอยู่กับว่าผลการเรียนในชั้นปี 1 ทุกรายวิชาผ่านและเป็นไปตามเกณฑ์การเลือกสาขาของแต่ละสาขามั้ยค่ะ แต่ถ้าว่าเรียนได้มั้ยเรียนได้แต่ต้องดูว่าเราผ่านเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนกับโยธาได้มั้ยด้วยค่ะ แต่สำหรับวุฒิการศึกษาก็ใช้ได้ทั้ง ม.6 และ ปวส. แต่ถ้า ม.6 สายศิลป์ หรือ ปวส.เป็นสายอาชีพ ก็จะเรียนปรับพื้นฐานก่อนไม่เหมือน ม.6 สายวิทย์-คณิต ที่มีพื้นฐานบ้างแล้วค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบปวส.ช่างกลสามารถต่อป.ตรีได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : spay ( caraarnf10@gmail.com ) 9 มิถุนายน 2566
คำตอบ : เรียนได้ค่ะ แต่จะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ต้องเรียนรายวิชาทั้งหมดตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่เราเลือกเรียนค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบปวชคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถต่อวิศวะเครื่องกลได้ไหมคะ
ผู้ถาม : เอิร์น ( xkaramek@gmail.com ) 15 มิถุนายน 2566
คำตอบ : การเลือกว่าเราจะเรียนในสาขาที่เราอยากจะเรียน ก็ขึ้นอยู่กับว่าผลการเรียนในชั้นปี 1 ทุกรายวิชาผ่านและเป็นไปตามเกณฑ์การเลือกสาขาของแต่ละสาขามั้ยค่ะ แต่ถ้าว่าเรียนได้มั้ยเรียนได้แต่ต้องดูว่าเราผ่านเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนกับเครื่องกลได้มั้ยด้วยค่ะ แต่สำหรับวุฒิการศึกษาปวช.เป็นสายอาชีพ ก็จะเรียนปรับพื้นฐานก่อนไม่เหมือน ม.6 สายวิทย์-คณิต ที่มีพื้นฐานบ้างแล้วค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : ศิษป์-คำนวณสมัครหรือเรียนได้มั้ยครับและเข้ายากมั่ยครับ
ผู้ถาม : นักเรียนม.6 ( fewfewgame.z123@gmail.com ) 20 มิถุนายน 2566
คำตอบ : เรียนได้ค่ะ แต่จะต้องเรียนปรับพื้นฐานมากขึ้นเพราะไม่ได้มาสายตรงเหมือนสายวิทย์-คณิตค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบปวส.ก่อสร้างต้องการเข้าศึกษาต่อวิศวะโยธาเทียบโอนได้ไหมคะ
ผู้ถาม : ญดาพรใจตรง ( yadapornjaitong@gmail.com ) 5 เมษายน 2566
คำตอบ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.มาจะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาจากระดับ ปวส.ได้ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรครับ ดังนั้น จึงต้องศึกษาเต็มระยะเวลาครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : ศิษป์-คำนวณสมัครหรือเรียนได้มั้ยครับและเข้ายากมั่ยครับ
ผู้ถาม : นักเรียนม.6 ( fewfewgame.z123@gmail.com ) 20 มิถุนายน 2566
คำตอบ : เรียนได้ค่ะ แต่อาจจะต้องปรับพื้นฐานเยอะกว่ากว่าคนที่มาจากสายวิทย์-คณิต ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *