ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : สามารถโอนย้ายหน่วยกิตจากมทส.ไปเรียนที่ม.อุบลได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : สุจิตตราพิชัย ( kaewsuchittra01@gmail.com ) 16 พฤษภาคม 2565
คำตอบ : จะได้ในกรณีที่มีการสมัครและผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนนะคะ หลังจากนั้นจึงดำเนินการขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตได้ ทั้งนี้หากรายวิชามีเนื้อหาใกล้เคียงกันค่ะ
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : ตอนนี้อยู่ปี2มมส.คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสามารถมาต่อวิศวกรรมไฟฟ้าปี2ที่ม.อุบลได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : ตะวันตาลพล ( montawantanpolyungsodnakubeiei@gmail.com ) 26 เมษายน 2565
คำตอบ : ต้องสมัครเข้ามาเรียนที่ ม.อุบลฯ ก่อนนะคะ แล้วนำรายวิชาที่เรียนมาขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ทั้งนี้ เนื้อหารายวิชาต้องเทียบเคียงกันได้นะคะ
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : มีแนวทางในการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมโยธาวันเสาร์-อาทิตย์บ้างไหมครับหรือมีการสำรวจความต้องการที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรพิเศษเสาร์-อาทิตย์บ้างไหมครับอยากรู้ว่ามีคนสนใจเยอะไหมและจะมีแนวทางทำได้ไหมในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
ผู้ถาม : ธงชัย ( tongchai01@hotmail.com ) 1 เมษายน 2565
คำตอบ : การเรียนในระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จะไม่มีหลักสูตรที่เรียนเสาร์-อาทิตย์ เลยค่ะ แต่หากมีคนสนใจเยอะจริงๆ ก็ต้องเสนอให้คณะ/มหาลัยพิจารณาดูก่อนค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : มีแนวทางในการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมโยธาวันเสาร์-อาทิตย์บ้างไหมครับหรือมีการสำรวจความต้องการที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรพิเศษเสาร์-อาทิตย์บ้างไหมครับอยากรู้ว่ามีคนสนใจเยอะไหมและจะมีแนวทางทำได้ไหมในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
ผู้ถาม : ธงชัย ( tongchai01@hotmail.com ) 1 เมษายน 2565
คำตอบ : การเรียนในระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จะไม่มีหลักสูตรที่เรียนเสาร์-อาทิตย์ เลยค่ะ แต่หากมีคนสนใจเยอะจริงๆ ก็ต้องเสนอให้คณะ/มหาลัยพิจารณาดูก่อนค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : จบปวชสารสนเทศสามารถสมัครวิศวะได้ไหมคะมีรอบไหนบ้าง
ผู้ถาม : กาญจนา ( kanjana.ya.63@ubu.ac.th ) 8 เมษายน 2565
คำตอบ : สาขาสารสนเทศไม่สามารถสมัครได้ค่ะ แต่ถ้าเป็นสาขาโทรคมนาคม จะสมัครเรียนได้ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : จบปวช.ไฟฟ้ากำลังสามารถต่อปริญญาตรีได้มั้ยคะต้องใช้คะแนนgatpatเข้ามั้ยคะถ้าเป็นปวช.
ผู้ถาม : โทป ( phakthimaimurang@gmail.com ) 9 เมษายน 2565
คำตอบ : สามารถสมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ค่ะ แต่จะไม่สามารถโอนหน่วยกิตที่เรียนตอน ปวช. และสำหรับในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ได้ใช้คะแนน Gat Pat ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : จบปวสช่างอากาศยานสามารถเทียบโอนได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : กิตติยาภรณ์จันทร์เติบ ( kittiyrporn3344@gmail.com ) 26 มีนาคม 2565
คำตอบ : จบ ปวส.ไม่สามารถเทียบโอนได้ค่ะ
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : เรียนโยธาจำกัดอายุไหมครับ
ผู้ถาม : เพิ่มพูล ( perm_pool@hotmail.com ) 29 มีนาคม 2565
คำตอบ : ไม่จำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐานการสมัครของตัวผู้สมัครเองว่าเป็นไปตามประกาศรับสมัครด้วยหรือไม่
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : สอบสัมภาษณ์คณะวิศวะกรรมเป็นแบบออนไลน์มั้ยครับ
ผู้ถาม : Won ( won051246@gmail.com ) 24 มีนาคม 2565
คำตอบ : สอบสัมภาษณ์รอบโควตา วันที่ 8 เมษายน 2565 สอบออนไลน์ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : ขออนุณาตสอบถามครับถ้าจบการศึกษาจากมหาวิยาลัยอุบลราชธานีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสามารถยื่นขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.)ได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : Won ( won051246@gmail.com ) 22 มีนาคม 2565
คำตอบ : หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร หากสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.)ได้ ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.coe.or.th/ และสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากปริญญาได้เช่นกันค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : วิศวะม.อุบลมีรอบ3มั้ยคะถ้ามีใช้คะเเนนอะไรบ้าง
ผู้ถาม : Kotchaporn ( Kotchaporn112240@gmail.com ) 22 มีนาคม 2565
คำตอบ : มีเปิดรอบที่ 3 Admission กำหนดการรับสมัครตามกำหนดการปฏิทิน TCAS 65 ซึ่งเกณฑ์การรับสมัครรอบ 3 ใช้แค่ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.25 และในปีนี้จะไม่ใช้คะแนน Gat Pat ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : จบปวสคอมพิวเตอร์มีเดียสามารถเทียบโอนเข้าเทคโนโลยีสารสนเทศได้ไหมคะ
ผู้ถาม : สิริกรเคหารมย์ ( sirikorn.keharome2011@gmail.com ) 12 มีนาคม 2565
คำตอบ : คณะวิศวฯ ยังไม่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีแต่ส่าขาวิศวกรรมไฟฟ้า แต่ถ้าจบการศึกษาระดับ ปวส.จะมาขอเทียบโอนเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะวิศวฯ ยังไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : เรียนก่อสร้างมหาลัยสามารถเทียบโอนโยธาได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : Thant ( 6205.2755@bhrw.ac.th ) 2 กุมภาพันธ์ 2565
คำตอบ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.มาจะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาจากระดับ ปวส.ได้ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรครับ ดังนั้น จึงต้องศึกษาเต็มระยะเวลาครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : เรียนก่อสร้างมหาลัยสามารถเทียบโอนโยธาได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : Thant ( 6205.2755@bhrw.ac.th ) 2 กุมภาพันธ์ 2565
คำตอบ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.มาจะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาจากระดับ ปวส.ได้ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรครับ ดังนั้น จึงต้องศึกษาเต็มระยะเวลาครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : เรียนก่อสร้างมหาลัยสามารถเทียบโอนโยธาได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : Thant ( 6205.2755@bhrw.ac.th ) 2 กุมภาพันธ์ 2565
คำตอบ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.มาจะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาจากระดับ ปวส.ได้ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรครับ ดังนั้น จึงต้องศึกษาเต็มระยะเวลาครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
Page : 1 2 3 4 5 6
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *