ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : ในปี65 มีเเพลน จะให้นักศึกษา จบ ปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง สามารถเรียนต่อวิศวกรรมไฟฟ้าโดยการเทียบโอนหลักสูตร 2ปีได้ไหมคะ ที่ ม. อุบล
ผู้ถาม : สุขชฎา ไชยช่วย ( sukchada321@gmail.com ) 17 เมษายน 2564
คำตอบ : ไม่มีค่ะ การเรียนต่อจากผู้ที่จบ ปวส.มาก็ต้องเรียนไปพร้อมกับผู้ที่จบ ม.6 มาค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบ ปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง สามารถเรียนต่อวิศวกรรมไฟฟ้า โดยการเทียบโอนหลักสูตร 2ปีได้ไหมครับที่ ม. อุบล
ผู้ถาม : ธีรเดช ( teeradetkamnol1234@gmail.com ) 12 มกราคม 2564
คำตอบ : ไม่สามารถเทียบโอนได้ค่ะ เนื่องจากการเทียบโอนต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายวิชาที่เรียนผ่านมาแล้วเป็นรายวิชาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบ ปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง สามารถเรียนต่อวิศวกรรมไฟฟ้าโดยการเทียบโอนหลักสูตร 2ปีได้ไหมครับที่ ม. อุบล
ผู้ถาม : ธีรเดช ( teeradetkamnol1234@gmail.com ) 12 มกราคม 2564
คำตอบ : ไม่สามารถเทียบโอนได้ค่ะ เนื่องจากการเทียบโอนต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายวิชาที่เรียนผ่านมาแล้วเป็นรายวิชาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปค่ะ * แต่เราสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร 4 ปี ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบ ปวส.โยธา สามารถเรียนต่อ วิศวะโยธาได้ไหม
ผู้ถาม : นันทวัฒน์ ( nantawat287499@gmail.com ) 30 กันยายน 2563
คำตอบ : สามารถศึกษาต่อได้แต่เป็นหลักสูตร 4 ปี ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : เรียนถามอจ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรื่อง เตาเผาอิฐ ที่ชุมชนบ้า่นขัวไม้แก่น มีการเผาแบบเปิด ควันคลุ้งทั่วชุมชน ไม่ทราบว่า รพ.สต.ปากกุดหวาย หรือ อบต.หนองกินเพล ได้เคยทำหนังสือ ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่ชาวบ้านในการ สร้างเตาเผาอิฐหรือป้องกัน การเผาอย่างไรไม่สร้างมลภาวะ ทำให้ชุมชนที่เผา และคนที่พักอาศัยเป็นโรคปอดอักเสบสูงมากค่ะ จึงขอคำแนะนำด้วยค่ะ
ผู้ถาม : อาจารย์พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ( thanyasiri140955@gmail.com ) 13 มิถุนายน 2562
คำตอบ : จะทำการประสานภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและจะแจ้งความคืบหน้าต่อไปครับ
ผู้ตอบ : Admin
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *