ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่1สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสามารถย้ายเข้าศึกษาที่ม.อุบลภาคการศึกษาที่2ได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : พัศติญาชาวคนดง ( phatsadi.2519@gmail.com ) 7 พฤศจิกายน 2565
คำตอบ : สามารถย้ายได้ โดยให้นักศึกษาแจ้งงานทะเบียน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับเรื่องการย้ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ทำหนังสือแจ้งมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนนะคะ
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : จบศิลป์ภาษาสมัครเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ไหมคับ
ผู้ถาม : ธามสิทธ์กล้าหาญ ( krid0955309562@gmail.com ) 26 ตุลาคม 2565
คำตอบ : จบ ม.6 สายศิลป์สมัครได้ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา ENG
  
คำถาม : สาขาวิศวะกรรมศาสตร์รับเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ
ผู้ถาม : นายวีระศักดิ์อินทร์เเก้ว ( hon34220@gmail.com ) 28 กันยายน 2565
คำตอบ : เกรดเฉลี่ยสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : วิศวะใช้เกรดกี่เทอมคะ
ผู้ถาม : ปะกิม ( nuchjira.konwai@gmail.com ) 7 กันยายน 2565
คำตอบ : รอบ Portfolio ที่กำลังเปิดรับอยู่ตอนนี้ใช้ผลการเรียน 4 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 โดยใช้เป็นผลการเรียนของชั้น ม.4-5
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : สาขาวิศวะกรรมศาสตร์รับเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ
ผู้ถาม : นายวีระศักดิ์อินทร์เเก้ว ( hon34220@gmail.com ) 28 กันยายน 2565
คำตอบ : เกรดเฉลี่ยสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : วิศวะใช้เกรดกี่เทอมคะ
ผู้ถาม : ปะกิม ( nuchjira.konwai@gmail.com ) 7 กันยายน 2565
คำตอบ : รอบ Portfolio ที่กำลังเปิดรับอยู่ตอนนี้ใช้ผลการเรียน 4 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 โดยใช้เป็นผลการเรียนของชั้น ม.4-5
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมาชั้นปีที่1สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสามารถย้ายเข้าศึกษาที่ม.อุบล(ชั้นปีที่2.)สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ไหมค่ะ
ผู้ถาม : พิรญาชาวดอน ( loveyou25462003@gmail.com ) 6 มิถุนายน 2565
คำตอบ : สามารถทำเรื่องย้ายสถานศึกษาได้ครับ โดยทำเรื่องขอย้ายได้ที่งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และต้องทำเรื่องก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 45 วันครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมาชั้นปีที่1สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสามารถย้ายเข้าศึกษาที่ม.อุบล(ชั้นปีที่2.)สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ไหมคะ
ผู้ถาม : พิรญาชาวดอน ( loveyou25462003@gmail.com ) 6 มิถุนายน 2565
คำตอบ : สามารถทำเรื่องย้ายสถานศึกษาได้ครับ โดยทำเรื่องขอย้ายได้ที่งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และต้องทำเรื่องก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 45 วันครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานชั้นปีที่1สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสามารถย้ายเข้าศึกษาที่ม.อุบล(ชั้นปีที่2.)สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ไหมคะ
ผู้ถาม : พิรญาชาวดอน ( loveyou25462003@gmail.com ) 16 กรกฎาคม 2565
คำตอบ : สามารถทำเรื่องย้ายสถานศึกษาได้ครับ โดยทำเรื่องขอย้ายได้ที่งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และต้องทำเรื่องก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 45 วันครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานชั้นปีที่1สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสามารถย้ายเข้าศึกษาที่ม.อุบล(ชั้นปีที่2.)สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ไหมคะ
ผู้ถาม : พิรญาชาวดอน ( loveyou25462003@gmail.com ) 16 กรกฎาคม 2565
คำตอบ : สามารถทำเรื่องย้ายสถานศึกษาได้ครับ โดยทำเรื่องขอย้ายได้ที่งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และต้องทำเรื่องก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 45 วันครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานชั้นปีที่1สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสามารถย้ายเข้าศึกษาที่ม.อุบล(ชั้นปีที่2.)สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ไหมคะ
ผู้ถาม : พิรญาชาวดอน ( loveyou25462003@gmail.com ) 16 กรกฎาคม 2565
คำตอบ : สามารถทำเรื่องย้ายสถานศึกษาได้ครับ โดยทำเรื่องขอย้ายได้ที่งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และต้องทำเรื่องก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 45 วันครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : เรียนสายภาษาสามารถเข้าคณะวิศวะได้ไหมคะ
ผู้ถาม : บอบอ ( kunlasatee071@gmail.com ) 16 กรกฎาคม 2565
คำตอบ : ในประกาศรับสมัครเข้าศึกษาสามารถสมัครได้ครับ ส่วนการเรียนการสอนนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ครับเนื่องจากรายวิชามีความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาทางฟิสิกส์และแคลคูลัสค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้ที่เรียนสายภาษามาจะเรียนด้วยความลำบากและต้องพยายามมากกว่าปกติครับ ทั้งนี้ ต้องแล้วแต่ความสมัครใจของผู้เรียนครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : ถ้าจบปวช.อิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าวิศวะได้มั้ยถ้าได้สามารถเข้าขณะอะไรได้บ้าง
ผู้ถาม : Kxnyxpxt ( kanyapat101148@gmail.com ) 17 กรกฎาคม 2565
คำตอบ : สามารถสมัครเข้าเรียนได้ครับ โดยเมื่ออยู่ชั้นปีที่ 1 จะเรียนรวมกันหมดเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไปครับ และจะแยกสาขาวิชาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ทั้งนี้ เป็นการเลือกสาขาวิชาตามความต้องการของผู้เรียนและดูผลการเรียนตอนชั้นปีที่ 1 ประกอบครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : จบม.6สายศิลป์-ภาษาสามารถสมัครเรียนวิศวกรรมศาสตร์ได้ไหมค่ะ
ผู้ถาม : อุบลวรรณทองเเจ่ม ( bbim9140@gmail.com ) 17 กรกฎาคม 2565
คำตอบ : ในประกาศรับสมัครเข้าศึกษาสามารถสมัครได้ครับ ส่วนการเรียนการสอนนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ครับเนื่องจากรายวิชามีความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาทางฟิสิกส์และแคลคูลัสค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้ที่เรียนสายภาษามาจะเรียนด้วยความลำบากและต้องพยายามมากกว่าปกติครับ ทั้งนี้ ต้องแล้วแต่ความสมัครใจของผู้เรียนครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : จบม.6สายศิลป์-ภาษาสามารถสมัครเรียนวิศวกรรมศาสตร์ได้ไหมค่ะ
ผู้ถาม : อุบลวรรณทองเเจ่ม ( bbim9140@gmail.com ) 17 กรกฎาคม 2565
คำตอบ : ในประกาศรับสมัครเข้าศึกษาสามารถสมัครได้ครับ ส่วนการเรียนการสอนนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ครับเนื่องจากรายวิชามีความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาทางฟิสิกส์และแคลคูลัสค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้ที่เรียนสายภาษามาจะเรียนด้วยความลำบากและต้องพยายามมากกว่าปกติครับ ทั้งนี้ ต้องแล้วแต่ความสมัครใจของผู้เรียนครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *