ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : ปวชสามารถสมัครเรียนรอบไหนได้บ้างคะ
ผู้ถาม : ธิดารัตน์ พิมปัดชา ( 311247.som@gmail.com ) 20 มิถุนายน 2564
คำตอบ : ตอนนี้ได้ปิดรับสมัครไปทุกรอบแล้วค่ะ ถ้าจะสมัครเรียนก็สมัครได้ทั้งรอบ Portfolio รอบ Quota ได้ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบ ปวช ไฟฟ้า ต่อวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้ไหมคะ
ผู้ถาม : วิยาดา ฉลาดแย้ม ( wiyadachladyaem10268@gmail.com ) 23 พฤษภาคม 2564
คำตอบ : ได้ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : คนที่เลือกภาคไปแล้ว แต่เปลี่ยนใจจะเลือกใหม่รอบสองได้รึเปล่าครับ
ผู้ถาม : สรยุทธ เพ็ญทองดี ( sorayut662@gmail.com ) 3 พฤษภาคม 2564
คำตอบ : ไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับเนื่องจากเลยวันที่อนุญาตให้ดำเนินการแก้ไขแล้วและรายชื่อมีการรับรองแล้วครับ ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาให้ขอย้ายสาขาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ครับ
ผู้ตอบ : เอกลักษณ์ สมบูรณ์
  
คำถาม : คือผมเลือกสาขาไปตั้งแต่รอบแรกแล้ว แต่ผมอยากจะเปลี่ยนสาขาผมสามารถเปลี่ยนสาขาได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : ปิยะวัฒน์ ( pitza373@gmail.com ) 3 พฤษภาคม 2564
คำตอบ : ไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับเนื่องจากเลยวันที่อนุญาตให้ดำเนินการแก้ไขแล้วและรายชื่อมีการรับรองแล้วครับ ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาให้ขอย้ายสาขาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ครับ
ผู้ตอบ : เอกลักษณ์ สมบูรณ์
  
คำถาม : ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ชั้นปีที่1 สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล สามารถย้ายเข้าศึกษาที่ ม.อุบล ( ชั้นปีที่2.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ไหมคับ
ผู้ถาม : ต้นกล้า ทาคำสุข ( jay.tonkla@gmail.com ) 7 พฤษภาคม 2564
คำตอบ : ติดต่อที่งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยให้ทำเรื่องขอย้ายสถาบันการศึกษามายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับ
ผู้ตอบ : เอกลักษณ์ สมบูรณ์
  
คำถาม : ในค่ายGEARกันเกราจะมีการแยกสาขามั้ยคะ เราจะได้เจาะลึกเรียนรู้แต่ละสาขามั้ยคะ
ผู้ถาม : ปฏิพร กลางประพันธ์ ( chancreamz@gmail.com ) 10 มิถุนายน 2562
คำตอบ : ในกิจกรรมก็มีให้เจาะลึกสาขาค่ะ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการจัดกิจกรรมว่าจะเจาะลึกได้แค่ไหนค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : ในปี65 มีเเพลน จะให้นักศึกษา จบ ปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง สามารถเรียนต่อวิศวกรรมไฟฟ้าโดยการเทียบโอนหลักสูตร 2ปีได้ไหมคะ ที่ ม. อุบล
ผู้ถาม : สุขชฎา ไชยช่วย ( sukchada321@gmail.com ) 17 เมษายน 2564
คำตอบ : ไม่มีค่ะ การเรียนต่อจากผู้ที่จบ ปวส.มาก็ต้องเรียนไปพร้อมกับผู้ที่จบ ม.6 มาค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบ ปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง สามารถเรียนต่อวิศวกรรมไฟฟ้า โดยการเทียบโอนหลักสูตร 2ปีได้ไหมครับที่ ม. อุบล
ผู้ถาม : ธีรเดช ( teeradetkamnol1234@gmail.com ) 12 มกราคม 2564
คำตอบ : ไม่สามารถเทียบโอนได้ค่ะ เนื่องจากการเทียบโอนต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายวิชาที่เรียนผ่านมาแล้วเป็นรายวิชาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบ ปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง สามารถเรียนต่อวิศวกรรมไฟฟ้าโดยการเทียบโอนหลักสูตร 2ปีได้ไหมครับที่ ม. อุบล
ผู้ถาม : ธีรเดช ( teeradetkamnol1234@gmail.com ) 12 มกราคม 2564
คำตอบ : ไม่สามารถเทียบโอนได้ค่ะ เนื่องจากการเทียบโอนต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายวิชาที่เรียนผ่านมาแล้วเป็นรายวิชาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปค่ะ * แต่เราสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร 4 ปี ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบ ปวส.โยธา สามารถเรียนต่อ วิศวะโยธาได้ไหม
ผู้ถาม : นันทวัฒน์ ( nantawat287499@gmail.com ) 30 กันยายน 2563
คำตอบ : สามารถศึกษาต่อได้แต่เป็นหลักสูตร 4 ปี ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : เรียนถามอจ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรื่อง เตาเผาอิฐ ที่ชุมชนบ้า่นขัวไม้แก่น มีการเผาแบบเปิด ควันคลุ้งทั่วชุมชน ไม่ทราบว่า รพ.สต.ปากกุดหวาย หรือ อบต.หนองกินเพล ได้เคยทำหนังสือ ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่ชาวบ้านในการ สร้างเตาเผาอิฐหรือป้องกัน การเผาอย่างไรไม่สร้างมลภาวะ ทำให้ชุมชนที่เผา และคนที่พักอาศัยเป็นโรคปอดอักเสบสูงมากค่ะ จึงขอคำแนะนำด้วยค่ะ
ผู้ถาม : อาจารย์พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ( thanyasiri140955@gmail.com ) 13 มิถุนายน 2562
คำตอบ : จะทำการประสานภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและจะแจ้งความคืบหน้าต่อไปครับ
ผู้ตอบ : Admin
  
Page : 1 2 3 4 5 6
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *