ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : วิทย์-คณิตศาสตร์ สามารถต่อคณะไหน สาขาไหนได้บ้างคะ
ผู้ถาม : นางสาวนัทธมน แก่นสาร ( keansanbung@gmail.com ) 13 ตุลาคม 2564
คำตอบ : ก็ขึ้นอยู่กับการประกาศรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาค่ะ แต่ส่วนมากรับเกือบทุกคณะค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : วิทย์-คณิตศาสตร์ สามารถต่อคณะไหน สาขาไหนได้บ้างคะ
ผู้ถาม : นางสาวนัทธมน แก่นสาร ( keansanbung@gmail.com ) 13 ตุลาคม 2564
คำตอบ : ก็ขึ้นอยู่กับการประกาศรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาค่ะ แต่ส่วนมากรับเกือบทุกคณะค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : วิทย์-คณิตศาสตร์ สามารถต่อคณะไหน สาขาไหนได้บ้างคะ
ผู้ถาม : นางสาวนัทธมน แก่นสาร ( keansanbung@gmail.com ) 13 ตุลาคม 2564
คำตอบ : ก็ขึ้นอยู่กับการประกาศรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาค่ะ แต่ส่วนมากรับเกือบทุกคณะค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบ ปวส ไฟฟ้า เทียบต่อ ป.ตรีได้ไหมครับ
ผู้ถาม : ศุภกิจ พากเพียร ( konoos456@gmail.com ) 27 กันยายน 2564
คำตอบ : ไม่สามารถเทียบรายวิชาที่เรียนมาแล้วได้ค่ะ ถ้าจบสายอาชีพมายังไงก็ต้องมาเริ่มเรียนปี 1 ใหม่ทุกรายวิชาตามสาขาที่เลือกค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : สายศิลป์คำนวนสามารถเรียนคณะไหนสาขาไหนได้บ้างค่ะ
ผู้ถาม : สลิตา ศรีมงคล ( ssalita53@gmail.com ) 23 กันยายน 2564
คำตอบ : ต้องขึ้นอยู่กับตัวน้องเองค่ะว่าชอบหรือสนใจในสาขาไหนซึ่งการคำนวณใช้กับทุกสาขาค่ะ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด 6 สาขา (ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ โยธ เคมีและสิ่งแวดล้อม)
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : สายศิลป์คำนวณสามารถเรียนพยาบาลได้ไหมคะ
ผู้ถาม : สลิตา ศรีมงคล ( ssalita53@gmail.com ) 23 กันยายน 2564
คำตอบ : ต้องลองสอบถามไปคณะพยาบาลศาสตร์ (www.nurse.ubu.ac.th) ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : สายศิลป์คำนวณสามารถเรียนพยาบาลได้ไหมคะ
ผู้ถาม : สลิตา ศรีมงคล ( ssalita53@gmail.com ) 23 กันยายน 2564
คำตอบ : ต้องลองสอบถามไปคณะพยาบาลศาสตร์ (www.nurse.ubu.ac.th) ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบม.6 สายศิลป์-ภาษา สามารถเรียนวิศวกรรมได้ไหมครับ
ผู้ถาม : จิตต์ภิพัฒน์ ศรีทอง ( peam82970@gmail.com ) 28 สิงหาคม 2564
คำตอบ : สมัครได้ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบม.6 สายศิลป์-ภาษา สามารถเรียนวิศวกรรมได้ไหมครับ
ผู้ถาม : จิตต์ภิพัฒน์ ศรีทอง ( peam82970@gmail.com ) 28 สิงหาคม 2564
คำตอบ : สมัครได้ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบ ปวช อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสมัครเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : ปวรรัชดล อธิษฐุ์โภคิน ( 63201050067@udontech.ac.th ) 26 สิงหาคม 2564
คำตอบ : สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ซึ่งจะเปิดรับสมัครในรอบ TCAS1 (Portfolio) และ TCAS2 (Quota)
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบ ม.6 ต่อวิศวกรโยธาได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : พรรวินท์ พร้อมพิมพ์ ( ponrawin25@gmail.com ) 30 กรกฎาคม 2564
คำตอบ : ได้ค่ะ แต่ต้องสมัครเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อนในชั้นปีที่1 ลำดับต่อไปจะมีขั้นตอนให้สมัครเลือกภาควิชา ถ้านักศึกษาสมัครเลือกภาควิชาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ก็จะสามารถเรียนต่อสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้ในชั้นปีที่ 2 นะคะ
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : เรีบนจบปวสช่างไฟฟ้ากำลังสามารถเทียบโอนคณะอะไรได้บ้างค่ะ
ผู้ถาม : วรรณนภา ภาคพรม ( wannapa2851@icloud.com ) 12 มิถุนายน 2564
คำตอบ : ผู้ที่เรียนจบระดับ ปวส. สามารถนำวุฒิการศึกษามาสมัครเพื่อเข้าเรียนได้อย่างเดียวครับ แต่จะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาที่เคยเรียนมาตอน ปวส.ได้ครับ เนื่องจากรายวิชาไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรครับ
ผู้ตอบ : เอกลักษณ์ สมบูรณ์
  
คำถาม : วิศวกรรมไฟฟ้า..มีเรียนแบบภาคพิเศษมัยครับ
ผู้ถาม : พิชิตชัย ( pichaitchai22@gmail.com ) 28 มิถุนายน 2564
คำตอบ : ไม่มีภาคพิเศษค่ะ มีแต่ปกติเรียน จ-ศ เรียนตามหลักสูตร 4 ปี
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบปวส.โยธา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต ได้ไหมคะ
ผู้ถาม : ณัฐริกา สิทธิพันธ์ ( nattharika.si.64@ubu.ac.th ) 22 มิถุนายน 2564
คำตอบ : ไม่ได้ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : อยากเรียนต่อ ป.ตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตอนนี้กำลังเรียนจบปวส.ไฟสามารถเทียบโอนได้ไหมคะ หรือต้องสมัครด้วยวุฒิ ม.6 เเละปวช เท่านั้น
ผู้ถาม : วิภาดา บรรพชาติ ( brrphchatwiphada@gmail.com ) 23 มิถุนายน 2564
คำตอบ : เทียบโอนไม่ได้ค่ะ เริ่มเรียนใหม่พร้อมกับคนที่จบ ม.6
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
Page : 1 2 3 4 5 6
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *