ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : จบปวสเทคนิคการผลิตเทียบโอนได้ไหมคะ
ผู้ถาม : นางสาวสุคนธ์ทิพย์มีสิทธิ์ ( Sukhonthipmisit@gmail.com ) 29 กรกฎาคม 2566
คำตอบ : จบสายอาชีพ ปวช. - ปวส. จะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแล้วได้ จะต้องเริ่มเรียนใหม่ตามแผนการศึกษาทั้งหมด
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : ถ้าเกิดเกรดไม่ถึง1.50ในการเลือกสาขาต้องโดนรีรหัสหรือรีเกรดครับ
ผู้ถาม : tewlovenew55@gmail.com ( chetsadaphat.th.65@ubu.ac.th ) 22 มีนาคม 2566
คำตอบ : ต้องพยายามทำผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้ผ่าน เพื่อเลือกสาขาวิชาพร้อมนักศึกษารหัส 66 ครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : เกรดไม่ถึงเลือกภาคคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องทำยังไงหรือแก้ไข้ยังไงต่อคะ
ผู้ถาม : น้ำฝนดีดวงพันธ์ ( Deeduangpan65@gmail.com ) 29 มีนาคม 2566
คำตอบ : ติดต่องานวิชาการ ชั้น 2 เพื่อวางแผนลงทะเบียนเรียนต่อไป
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : จบปวส.ก่อสร้างต้องการเข้าศึกษาต่อวิศวะโยธาเทียบโอนได้ไหมคะ
ผู้ถาม : ญดาพรใจตรง ( yadapornjaitong@gmail.com ) 5 เมษายน 2566
คำตอบ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.มาจะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาจากระดับ ปวส.ได้ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรครับ ดังนั้น จึงต้องศึกษาเต็มระยะเวลาครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : วิศวะตอนปี2เลือกคณะยังไงครับเกรดสูงเลือกก่อนหรอครับ
ผู้ถาม : ภูมิพัฒน์พาริวงษ์ ( golf13the@gmail.com ) 24 พฤษภาคม 2566
คำตอบ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะเลือกสาขาวิชาพร้อมกัน ผ่านระบบเลือกสาขาวิชา โดยนักศึกษาเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ โดบเรียงจากลำดับ 1 ถึง 6 ส่วนการประมวลผลเป็นส่วนของคณะพิจารณาครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : กำลังเรียนปวส.2สามารถเทียบโอนได้ไหมคะ
ผู้ถาม : จิราวรรณบรรลุสุข ( fairjbthailand@gmail.com ) 27 พฤษภาคม 2566
คำตอบ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.มาจะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาจากระดับ ปวส.ได้ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรครับ ดังนั้น จึงต้องศึกษาเต็มระยะเวลาครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : อยากเป็นprogrammerต้องเรียนสายอะไรครับ
ผู้ถาม : เบญจพลบัวแก้ว ( buakaewbenjaphon@gmail.com ) 11 เมษายน 2566
คำตอบ : ถ้าเรียนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ Programmer ก็จะเป็นทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบป.ตรีบริหารสามารถเรียนต่อป.โทวิศวกรรมโยธาได้ไหมครับ
ผู้ถาม : Piyanat ( piyanat.rattanasopha@gmail.com ) 17 เมษายน 2566
คำตอบ : จบ ป.ตรี บริหารธุรกิจ แต่สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งจะไม่ตรงสายวิชาที่จะเข้าเรียน โดยตามคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการจะเข้าศึกษา
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : รอบ3ปี66ใช้คะแนนอะไรบ้างครับ
ผู้ถาม : เนติกรเชื้อคำฮด ( natikorn6060@gmail.com ) 24 เมษายน 2566
คำตอบ : ใช้คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : รอบ3ม.อุบลปี2566ใช้คะแนนอะไรบ้าง
ผู้ถาม : เนติกรเชื้อคำฮด ( natikorn6060@gmail.com ) 24 เมษายน 2566
คำตอบ : ใช้คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบปวส.บัญชีสามารถเข้าเรียนได้มั้ยคะเริ่มเรียนปี1ใหม่ค่ะ
ผู้ถาม : Ponthiwa ( chumwongponthiwa@gmail.com ) 1 พฤษภาคม 2566
คำตอบ : สามารถสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลฯ ได้ค่ะ แต่จะเรียนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้เนื่องจากไม่ตรงสายค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : จบปวชสถาปัตยกรรมสามารถต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ไหมครับ
ผู้ถาม : P ( maynoon2521@gmail.com ) 7 พฤษภาคม 2566
คำตอบ : ถ้าจบ ปวช. (สถาปัตยกรรม) สามารถสมัครเข้าศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ค่ะ แต่ที่มหาวิทยาลัยอุบลฯ จะไม่มีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา
  
คำถาม : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามีเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ไหมครับ
ผู้ถาม : เสฏฐพงศ์เหลากลม ( laoklom85@gmail.com ) 5 มกราคม 2566
คำตอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนภาคปกติ เรียน จันทร์-ศุกร์
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวะไฟฟ้าใช่เกรดgpaตอนปี1ใช่ขั้นต่ำเท่าไหร่ครับ
ผู้ถาม : Natirat ( netirat.ji.65@ubu.ac.th ) 11 มกราคม 2566
คำตอบ : การแยกสาขาเราจะแยกตอนขึ้นชั้นปีที่ 2 โดยดูผลการเรียนจาก ปี 1
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ชั้น(ปีที่1)ครับสามารถทำเรื่องย้ายหรือเรียนปี1ใหม่ที่มหาลัยอุบลราชธานีที่สาขาวิศวกรรมอุตสาหการได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : ชนะภัยเจริญสุข ( werwerwinner@gmail.com ) 8 กันยายน 2565
คำตอบ : สามารถยื่นเรื่องขอย้ายสถานศึกษาได้โดยดำเนินการที่งานทะเบียน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *