ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : สายศิลป์คำนวณสามารถเรียนพยาบาลได้ไหมคะ
ผู้ถาม : สลิตา ศรีมงคล ( ssalita53@gmail.com ) 23 กันยายน 2564
คำตอบ : ต้องลองสอบถามไปคณะพยาบาลศาสตร์ (www.nurse.ubu.ac.th) ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบม.6 สายศิลป์-ภาษา สามารถเรียนวิศวกรรมได้ไหมครับ
ผู้ถาม : จิตต์ภิพัฒน์ ศรีทอง ( peam82970@gmail.com ) 28 สิงหาคม 2564
คำตอบ : สมัครได้ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบม.6 สายศิลป์-ภาษา สามารถเรียนวิศวกรรมได้ไหมครับ
ผู้ถาม : จิตต์ภิพัฒน์ ศรีทอง ( peam82970@gmail.com ) 28 สิงหาคม 2564
คำตอบ : สมัครได้ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบ ปวช อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสมัครเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : ปวรรัชดล อธิษฐุ์โภคิน ( 63201050067@udontech.ac.th ) 26 สิงหาคม 2564
คำตอบ : สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ซึ่งจะเปิดรับสมัครในรอบ TCAS1 (Portfolio) และ TCAS2 (Quota)
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบ ม.6 ต่อวิศวกรโยธาได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : พรรวินท์ พร้อมพิมพ์ ( ponrawin25@gmail.com ) 30 กรกฎาคม 2564
คำตอบ : ได้ค่ะ แต่ต้องสมัครเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อนในชั้นปีที่1 ลำดับต่อไปจะมีขั้นตอนให้สมัครเลือกภาควิชา ถ้านักศึกษาสมัครเลือกภาควิชาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ก็จะสามารถเรียนต่อสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้ในชั้นปีที่ 2 นะคะ
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : เรีบนจบปวสช่างไฟฟ้ากำลังสามารถเทียบโอนคณะอะไรได้บ้างค่ะ
ผู้ถาม : วรรณนภา ภาคพรม ( wannapa2851@icloud.com ) 12 มิถุนายน 2564
คำตอบ : ผู้ที่เรียนจบระดับ ปวส. สามารถนำวุฒิการศึกษามาสมัครเพื่อเข้าเรียนได้อย่างเดียวครับ แต่จะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาที่เคยเรียนมาตอน ปวส.ได้ครับ เนื่องจากรายวิชาไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรครับ
ผู้ตอบ : เอกลักษณ์ สมบูรณ์
  
คำถาม : วิศวกรรมไฟฟ้า..มีเรียนแบบภาคพิเศษมัยครับ
ผู้ถาม : พิชิตชัย ( pichaitchai22@gmail.com ) 28 มิถุนายน 2564
คำตอบ : ไม่มีภาคพิเศษค่ะ มีแต่ปกติเรียน จ-ศ เรียนตามหลักสูตร 4 ปี
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบปวส.โยธา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต ได้ไหมคะ
ผู้ถาม : ณัฐริกา สิทธิพันธ์ ( nattharika.si.64@ubu.ac.th ) 22 มิถุนายน 2564
คำตอบ : ไม่ได้ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : อยากเรียนต่อ ป.ตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตอนนี้กำลังเรียนจบปวส.ไฟสามารถเทียบโอนได้ไหมคะ หรือต้องสมัครด้วยวุฒิ ม.6 เเละปวช เท่านั้น
ผู้ถาม : วิภาดา บรรพชาติ ( brrphchatwiphada@gmail.com ) 23 มิถุนายน 2564
คำตอบ : เทียบโอนไม่ได้ค่ะ เริ่มเรียนใหม่พร้อมกับคนที่จบ ม.6
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : ปวชสามารถสมัครเรียนรอบไหนได้บ้างคะ
ผู้ถาม : ธิดารัตน์ พิมปัดชา ( 311247.som@gmail.com ) 20 มิถุนายน 2564
คำตอบ : ตอนนี้ได้ปิดรับสมัครไปทุกรอบแล้วค่ะ ถ้าจะสมัครเรียนก็สมัครได้ทั้งรอบ Portfolio รอบ Quota ได้ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : จบ ปวช ไฟฟ้า ต่อวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้ไหมคะ
ผู้ถาม : วิยาดา ฉลาดแย้ม ( wiyadachladyaem10268@gmail.com ) 23 พฤษภาคม 2564
คำตอบ : ได้ค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
คำถาม : คนที่เลือกภาคไปแล้ว แต่เปลี่ยนใจจะเลือกใหม่รอบสองได้รึเปล่าครับ
ผู้ถาม : สรยุทธ เพ็ญทองดี ( sorayut662@gmail.com ) 3 พฤษภาคม 2564
คำตอบ : ไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับเนื่องจากเลยวันที่อนุญาตให้ดำเนินการแก้ไขแล้วและรายชื่อมีการรับรองแล้วครับ ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาให้ขอย้ายสาขาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ครับ
ผู้ตอบ : เอกลักษณ์ สมบูรณ์
  
คำถาม : คือผมเลือกสาขาไปตั้งแต่รอบแรกแล้ว แต่ผมอยากจะเปลี่ยนสาขาผมสามารถเปลี่ยนสาขาได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : ปิยะวัฒน์ ( pitza373@gmail.com ) 3 พฤษภาคม 2564
คำตอบ : ไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับเนื่องจากเลยวันที่อนุญาตให้ดำเนินการแก้ไขแล้วและรายชื่อมีการรับรองแล้วครับ ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาให้ขอย้ายสาขาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ครับ
ผู้ตอบ : เอกลักษณ์ สมบูรณ์
  
คำถาม : ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ชั้นปีที่1 สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล สามารถย้ายเข้าศึกษาที่ ม.อุบล ( ชั้นปีที่2.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ไหมคับ
ผู้ถาม : ต้นกล้า ทาคำสุข ( jay.tonkla@gmail.com ) 7 พฤษภาคม 2564
คำตอบ : ติดต่อที่งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยให้ทำเรื่องขอย้ายสถาบันการศึกษามายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับ
ผู้ตอบ : เอกลักษณ์ สมบูรณ์
  
คำถาม : ในค่ายGEARกันเกราจะมีการแยกสาขามั้ยคะ เราจะได้เจาะลึกเรียนรู้แต่ละสาขามั้ยคะ
ผู้ถาม : ปฏิพร กลางประพันธ์ ( chancreamz@gmail.com ) 10 มิถุนายน 2562
คำตอบ : ในกิจกรรมก็มีให้เจาะลึกสาขาค่ะ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการจัดกิจกรรมว่าจะเจาะลึกได้แค่ไหนค่ะ
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *