ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการจัดทำ (ร่าง) พรบ. ครั้งที่ 1
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
แผนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ครั้งที่ ๑)
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
Next
 

อีเมล์ : autonomous@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 1,022 ครั้ง