ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี   | ค้นหาเอกสาร
แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดีระยะ ๕ ปี(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) (ปรับปรุง 18 มี.ค. 57)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี 2557
แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและตามแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. 2557 สำนักงานอธิการบดี
แบบประมวลผล_แผนกลยุทธ์ และปฏิบัติการไตรมาส 1 2558 สำนักงานอธิการบดี