ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ   | ค้นหาเอกสาร
32-1-02-1 วิชาการเวชสถิติ เชี่ยวชาญพิเศษ
32-1-02-2 วิชาการเวชสถิติ เชี่ยวชาญ
32-1-02-3 วิชาการเวชสถิติ ชำนาญการพิเศษ
32-1-02-4 วิชาการเวชสถิติ ชำนาญการ
32-1-02-5 วิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ
32-1-03-2 วิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ
32-1-03-3 วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
32-1-03-4 วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (150 รายการ)