คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงาน กบบ. ปี พ.ศ. 2548

รายงานกรรมการบริหารงานบุคคล ปี 2548

ครั้งที่ 1/2548

ครั้งที่ 2/2548

ครั้งที่ 3/2548 (วาระพิเศษ)

ครั้งที่ 4/2548

ครั้งที่ 5/2548

ครั้งที่ 6/2548

ครั้งที่ 7/2548

ครั้งที่ 8/2548

ครั้งที่ 9/2548

ครั้งที่ 10/2548

ครั้งที่ 11/2548

ครั้งที่ 12/2548