คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประชุมกองการเจ้าหน้าที่

การประชุมกองการเจ้าหน้าที่

ครั้งที่ วันที่ รายงานการประชุม
1/2560 28 มีนาคม 2560 รายละเอียด
2/2560 2 มิถุนายน 2560 รายละเอียด
3/2560 28 กันยายน 2560 รายละเอียด
4/2560 29 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
1/2561 22 มีนาคม 2561 รายละเอียด