ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 

 

 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม จิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตและงานราตรีคืนสู่เหย้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รางวัล“ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี2565(สาขาจิตอาสาดีเด่น)โครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง โรคอุจจาระร่วงในกลุ่มนักศึกษา (Health Literacy) โดย โรงพย...
คณาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ​ร่วมออกเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ จุดพักพิงรอบเทศบาลและปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม (หอกีฬาเทศบาลวารินฯ)

ปฏิทินกิจกรรม

11 กุมภาพันธ์ 2566
บุญผะเหวด (บูรณาการกับงานทำนุฯ)
1 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
กิจกรรม สานสัมพันธ์สู่งานสร้างสรรค์สโมสรนักศึกษา (ดูงานนอกสถานที) ชวงเดือน มี.ค 66
16 เมษายน 2566 - 19 เมษายน 2566
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบัน
21 เมษายน 2566
กิจกรรม มอบหมวกและประดับเข็มชั้นปี
12 พฤษภาคม 2566
กิจกรรม วันพยาบาลสากล


Banner