ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปราชการ(ใบสีชมพู)   | ค้นหาเอกสาร
ใบขออนุมัติเดินทางไปราชการ (PDF)
ใบขออนุมัติเดินทางไปราชการ(Excel)