ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาล ม.อุบลฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 116คน เข้ารับหมวกและเข็มชั้นปีตามลำดับ เป็นอีกหนึ่งก้าวก่อนเข้าสู่วิชาชีพ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ

    โพสเมื่อ : 9 พฤษภาคม 2565