ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  รีวิว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นสถาบันเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรทุกหมู่เหล่า และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง "เก่ง ดี มีจิตอาสา"

    โพสเมื่อ : 14 มิถุนายน 2564