ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

UBU GOOD CITIZEN AWARDS ACADEMIC YEAR 2023


โพสโดย ปิยะนุช บุญไพโรจน์     โพสวันที่ 31 มกราคม 2567 ,     (อ่าน 144 ครั้ง)  


             ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.30 -16.30 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม UBU GOOD CITIZEN AWARDS ACADEMIC YEAR 2023 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

              กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่ผู้นำกิจกรรมนักศึกษาและนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ที่มีผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทาลัย ผู้นำกิจกรรมนักศึกษา และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

              ในกิจกรรมครั้งนี้ นำทีมโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี  ผู้บริหารและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. ด้านวิชาการ และวิชาชีพ ระดับประเทศ จำนวน 5 รางวัล
  2. ด้านบำเพ็ญประโยชน์ระดับประเทศ จำนวน 1 รางวัล
  3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมระดับประเทศ จำนวน 1 รางวัล
  4. ผู้นำด้านกิจกรรม ตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566จำนวน 1 รางวัล

.

ลิงค์รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

Link : https://drive.google.com/file/d/1eKcFEBegQ1jggggLWCtmRn-ebc8MfUif/view?fbclid=IwAR0Mv4qJs4JAKNTy7Jcqhu5mOKEtZiyhysiWqCwshIFKF-Nqe23MjZPpmZU

.

ลิงค์รูปภาพโดยงานสื่อสารองค์กนรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Link : https://drive.google.com/drive/folders/12NF7WDI9iP3c53tdDsUZUjmod0wJGdR4?fbclid=IwAR13DsCRltoSAtl7c5Yvz6Wcwal9VgtuNgvmiypRF43m07J5OhwVeOejMng

.

ลิ้งค์รูปภาพโดยงานคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์

Link : https://drive.google.com/drive/folders/1q-tdsJ9qiwUMArKxZEpH2rblBWgBHKMG?usp=sharingไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1