ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ใบรับรองแทนใบเสร็จ(กรณีใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์)   | ค้นหาเอกสาร
ใบรับรองการจ่ายเเงิน (word)
ใบรับรองการจ่ายเเงิน (PDF)