นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            " Ubon Ratchathani University "
มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน
ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม" กันเกรา "
พรรณไม้ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" UBU Green University "
มหาวิทยาลัยของเรา มหาวิทยาลัยสีเขียว

"มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง

"Green University"

"มหาวิทยาลัยสีเขียว"

00/00

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียงปฏิทินกิจกรรม

Card image cap

16 มีนาคม 2566 -
17 มีนาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566

Card image cap

18 พ.ค. 2566 -
19 พ.ค. 2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566